ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στο Ταμείο Πρoνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και το εφ’ άπαξ

Καταργείται η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με τον πρόσφατο νόμο για το ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που έδωσε χθες το υπ. Εργασίας. Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση αυτή ισχύει από την έναρξη του νέου νόμου που δημοσιεύθηκε στις 5 Αυγούστου και όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή θα εξεταστούν κανονικά με το προηγούμενο καθεστώς. Επίσης, σημειώνεται ότι οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις τακτικές εισφορές του Ταμείου, οι οποίες δεν παρακρατήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Με άλλη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον νόμο περί ΣΕΠΕ διευκρινίζεται πως το εφ’ άπαξ βοήθημα καταβάλλεται έντοκο για όλες τις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου σε έναν ή περισσότερους φορείς που καταβάλουν εφ’ άπαξ βοήθημα είτε θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα είτε δικαίωμα με τη διαδοχική ασφάλιση. Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ από 1-7-2011 των επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με άλλη εγκύκλιο του υπ. Εργασίας, προβλέπεται η καταβολή του εφ’ άπαξ βοηθήματος στους γονείς, αδελφούς του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, εφ’ όσον ο θανών είχε τουλάχιστον εικοσαετή ασφάλιση στον φορέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) και δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφ’ άπαξ βοήθημα.