ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερις επιλογές για το rollover του ελληνικού χρέους

Η επιστολή του υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που έχει ως τελικούς αποδέκτες τους ιδιώτες επενδυτές συνοδεύεται και από μια λίστα των ομολόγων που μπορούν να ανταλλαγούν. Πρόκειται για ομόλογα συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ που λήγουν έως τις 13 Ιουλίου 2020.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όχι μόνο όσα έχουν εκδοθεί με βάση το ελληνικό δίκαιο και έχουν ISIN (International Securities Identification Number) που αρχίζει με το διακριτικό GR, αλλά και άλλα που διέπονται από τον αγγλικό, τον ιαπωνικό, τον γαλλικό και τον ιταλικό νόμο.

Επίσης, περιλαμβάνονται τα λεγόμενα νοσοκομειακά (δηλαδή τα ομόλογα που εκδόθηκαν για να εξοφληθούν χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους) καθώς και κάποια από τα ομόλογα του ΟΣΕ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους διεύρυνε την γκάμα των ομολόγων που μπορούν να ανταλλαγούν προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επίτευξης του στόχου της συμμετοχής ιδιωτών.

Μάλιστα, αρχικώς σχεδιαζόταν να περιληφθούν και ομόλογα ονομαστικής αξίας 20 δισ. ευρώ που έληγαν έως τον Ιούλιο του 2020.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος, οι ελληνικές τράπεζες θα ανταλλάξουν το σύνολο και όχι το 90% των ομολόγων που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους και λήγουν έως το 2020. Θα συμμετάσχουν, επίσης, τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι σαφές ότι στο πρόγραμμα δεν θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει στην κατοχή της ελληνικά ομόλογα ύψους περίπου 45 δισ. ευρώ, τα οποία αγόρασε από τη δευτερογενή αγορά για να στηρίξει τις τιμές τους

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκαθαρίσει ότι ανήκει στον επίσημο δημόσιο και όχι στον ιδιωτικό τομέα. Η στάση της πάντως, μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του εγχειρήματος της ανταλλαγής τίτλων, αφού το εάν θα δέχεται ή όχι τα παλαιά ομόλογα ως ενέχυρα για την παροχή ρευστότητας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο ή αντικίνητρο συμμετοχής των ιδιωτών. Η στάση της προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστη, όπως ασαφείς είναι και οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης στην πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Συνοπτικά το σχέδιο περιλαμβάνει ανταλλαγή του ελληνικού χρέους με ένα συνδυασμό τεσσάρων εργαλείων:

– ανταλλαγή ομολόγων στην ονομαστική τιμή με νέα 30ετούς διάρκειας,

– προσφορά μετακύλισης (roll over) με ομόλογα 30ετούς διάρκειας,

– ανταλλαγή ομολόγων μειωμένης αξίας (σε σχέση με την ονομαστική) 30ετούς διάρκειας,

– ανταλλαγή ομολόγων μειωμένης αξίας 15ετούς διάρκειας.

Τα νέα επιτόκια δανεισμού έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για την Ελλάδα τα πρώτα χρόνια προκειμένου να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές.

Με βάση την εκτιμώμενη συμμετοχή των ιδιωτών κατά 90% οι επενδυτές θα συνεισφέρουν με 54 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2011 μέχρι τα μέσα του 2014 και κατά 135 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2020.

Επίσης, αυξάνεται η περίοδος ωρίμανσης του ελληνικού χρέους από τα έξι στα ένδεκα χρόνια.

Αναλυτικά, τα τέσσερα εργαλεία προβλέπουν:

1. Ανταλλαγή με νέα 30ετή ομόλογα. Το επιτόκιο που θα καταβάλλεται στον επενδυτή θα ακολουθεί την εξής δομή:

Ετη 1-5 4%

Ετη 6-10 4,5%

Ετη 11-30 5%

Μέσο επιτόκιο 4,5%

2. Μετακύλιση ομολόγων που λήγουν με νέα 30ετούς διάρκειας. Τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

Ετη 1-5 4%

Ετη 6-10 4,5%

Ετη 11-30 5%

Μέσο επιτόκιο 4,5%

3. Ανταλλαγή ομολόγων στο 80% της ονομαστικής αξίας με νέα 30ετούς διάρκειας και με το επιτόκιο να διαμορφώνεται ως εξής:

Ετη 1-5 6%

Ετη 6-10 6,5%

Ετη 11-30 6,8%

Μέσο επιτόκιο 6,42%

4. Ανταλλαγή ομολόγων στο 80% της ονομαστικής αξίας με νέα 15ετούς διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,9%.