ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ασπρη» και «μαύρη» λίστα οφειλετών στη ΔΕΗ

Το φαινόμενο των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος διογκώνεται όσο η κρίση βαθαίνει, υποχρεώνοντας τη ΔΕΗ να επιστρατεύσει το κοινωνικό της πρόσωπο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 30% σε σχέση με το 2010 και σε ποσοστό 15-18% σε σχέση με τους πρώτους μήνες του 2011. Τα ποσά ανήλθαν, στο τέλος Ιουλίου στα 425 εκατ. ευρώ. Από αυτά ένα ποσό της τάξης των 130 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε δημοτικά τέλη και φόρους τα οποία η ΔΕΗ εφόσον δεν τα εισπράττει δεν τα αποδίδει. Από τα υπόλοιπα 295 εκατ. ευρώ τα μισά περίπου θεωρούνται επισφάλειες καθώς πρόκειται για καθυστερήσεις άνω του εξαμήνου και αφορούν σε 190.000 νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία της ΔΕΗ δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 παρατηρείται και αύξηση των επισφαλειών. H εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, γι’ αυτό η επιχείρηση, έχει αυξήσει στον προϋπολογισμό της, τις προβλέψεις για επισφάλειες κατά 30%. Από το σύνολο των ανεξόφλητων λογαριασμών το 45% αντιστοιχεί σε νοικοκυριά, άλλο ένα 45% σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και το 10% σε μικρές βιομηχανικές επιχειρήσεις και αγροτικές συνδέσεις.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξαιτίας της ύφεσης. Αυτό ενισχύεται και από τη μείωση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σε αυτή την κατηγορία καταναλωτών, σε ποσοστό κοντά στο 2,5%. Ενδεικτικό των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές είναι και η αυξανόμενη τάση των αιτημάτων για διακανονισμούς αποπληρωμής των λογαριασμών που παρατηρείται στα κατά τόπους εμπορικά γραφεία της ΔΕΗ. H κατάσταση έχει προβληματίσει τόσο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και τη διοίκηση της ΔΕΗ. Σε μια πρώτη κίνηση αντιμετώπισης του προβλήματος, το δ.σ. της ΔΕΗ ενέκρινε μέσα στον Ιούλιο εισήγηση του επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίας κ. Λάζαρου Καραλάζου για μια ενιαία αντιμετώπιση των πελατών της με οικονομικά προβλήματα που στο παρελθόν υπήρξαν συνεπείς με την αποπληρωμή των λογαριασμών τους.

Προχώρησε σε μια ενιαία κωδικοποίηση των κατά καιρούς εσωτερικών εγκυκλίων για παροχή οικονομικών διευκολύνσεων σε διάφορες κατηγορίες πελατών, όπως άτομα με μηχανική υποστήριξη, μακροχρόνια άνεργοι, υπέργηροι κ.λπ. για τους οποίους ίσχυαν ήδη διακανονισμοί αποπληρωμής των οφειλών και δημιούργησε 5 νέες κατηγορίες για τις οποίες εφαρμόζει μια κλιμακωτή ευέλικτη πολιτική διευκολύνσεων. Διακανονισμοί μέχρι και 12 μήνες παρέχονται σε πελάτες που προ κρίσης ήταν απόλυτα συνεπείς. Για πελάτες που στο παρελθόν είχαν προβεί σε ρύθμιση και ανταποκρίθηκαν σε αυτή χωρίς να την παραβιάσουν δίνεται επίσης μακρύ διάστημα αποπληρωμής. Το διάστημα αυτό κλιμακώνεται προς τα κάτω για την κατηγορία που στο παρελθόν εξασφάλισε διακανονισμούς ανάλογα με τον βαθμό συνέπειάς τους, ενώ στο «πορτοκαλί» βρίσκονται πελάτες που συστηματικά υπήρξαν ασυνεπείς και στο «κόκκινο» αυτοί που έχουν ανοιγμένους μετρητές και ηλεκτροδοτούνται με τη μέθοδο της ρευματοκλοπής, τα κρούσματα της οποίας αυξάνονται επίσης κατακόρυφα. Στις δύο αυτές κατηγορίες πελατών η ΔΕΗ προχωράει ακόμα και σήμερα στη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αφού παρέλθουν 85 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού που είναι απλήρωτος.

Ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, η ΔΕΗ δεν προχωράει σε διακοπή ρεύματος τους χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να προστατεύονται από το ψύχος και τους καύσωνες, κάτι που προβλέπεται και στο νέο ενεργειακό νομοσχέδιο. Αντίστοιχη εικόνα με αυτή της ΔΕΗ σε σχέση με τους ανεξόφλητους λογαριασμούς επικρατεί και στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.