Ετοιμάζεται συνάντηση για το πάγωμα μισθών

Ετοιμάζεται συνάντηση για το πάγωμα μισθών

36" χρόνος ανάγνωσης

Κοντά σε συμφωνία για τη μείωση του εργασιακού κόστους βρίσκονται ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις. Τα βασικά σημεία αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε συνάντηση, το αργότερο, μέχρι την Τρίτη και περιλαμβάνουν:

α) Αποδοχή και από τις τέσσερις οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ) της καθήλωσης μισθών και κατώτατων ημερομισθίων την περίοδο 2013-2014, με ανοικτό το ενδεχόμενο οι μηδενικές αυξήσεις να αφορούν και το 2015.

β) Διατύπωση κοινού αιτήματος προς την κυβέρνηση για μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές, κρατήσεις υπέρ Εργατικής Κατοικίας και Εστίας) σε ποσοστό άνω του 2,5% (για εργοδότες και εργαζόμενους).

γ) Σιωπηρή ανοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για τη μη καταβολή των αυξήσεων σε ποσοστό 2,6% που προβλέπει η τρέχουσα εθνική γενική συλλογική σύμβαση (2010-2012) εργασίας για τον Ιούλιο.