ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υστέρηση εσόδων 987 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Περίπου στο 1 δισ. ευρώ (987 εκατ. ευρώ) έφθασε η μαύρη τρύπα στα δημόσια έσοδα το πρώτο εξάμηνο. Η απόκλιση αποδίδεται στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος κατά 844 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο, το έλλειμμα είναι μικρότερο κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, καθώς η υστέρηση των εσόδων υπερκαλύπτεται από τη συγκράτηση δαπανών, λόγω της στάσης πληρωμών προς τους ιδιώτες και το πάγωμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.