ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωλυσιεργίες στο άνοιγμα επαγγελμάτων

Στα «χαρτιά» έμεινε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αφού οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων και η διοίκηση λειτουργούν συχνά ως προστάτες διαφόρων συντεχνιών, είτε ζητώντας εξαιρέσεις είτε καθυστερώντας την έκδοση των απαιτούμενων εφαρμοστικών ή την προετοιμασία των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων. Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται οδήγησαν την ελληνική πλευρά να ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, παράταση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών έως το τέλος του 2012, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι αυτές θα ολοκληρώνονταν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) εκτιμά ότι το άμεσο όφελος από την απελευθέρωση των επαγγελμάτων θα ήταν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,94% έως 1,88%.