ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο περιορισμός συναλλαγών μείωσε τις ακάλυπτες επιταγές

Σημαντική μείωση, κατά 41,1%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα παρουσίασαν τον Ιούνιο οι ακάλυπτες επιταγές, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 99 εκατ. ευρώ έναντι 168,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011.

Μειωμένες κατά 12,6% υπήρξαν τον ίδιο μήνα και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, που περιορίστηκαν στα 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Συνολικά τα «φέσια» στην αγορά ανήλθαν τον Ιούνιο στα 112,9 εκατ. ευρώ έναντι 184,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011.

Σε επίπεδο εξαμήνου, η μείωση που καταγράφουν οι ακάλυπτες επιταγές είναι μικρότερη και διαμορφώνεται στο 16,3%, καθώς ο Ιούνιος εμφανίζεται ως ο καλύτερος μήνας, με μείωση τόσο των ποσών που δεν πληρώθηκαν όσο και των τεμαχίων που σφραγίστηκαν. Το συνολικό ύψος των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στο εξάμηνο στα 827,2 εκατ. ευρώ έναντι 988,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στο 10,6% είναι η μείωση που καταγράφουν οι απλήρωτες συναλλαγματικές, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 103,5 εκατ. ευρώ έναντι 115,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2011.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο βασικός λόγος της υποχώρησης που καταγράφεται είναι κυρίως η ύφεση και η μείωση αποδοχής τους ως συναλλακτικού μέσου και όχι η αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά, η οποία έχει επιδεινωθεί δραματικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τεμάχια των ακάλυπτων επιταγών που σφραγίστηκαν μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 26,4%, ενώ η μείωση σε εξαμηνιαία βάση είναι της τάξης του 19%. Αντίστοιχα, κατά 23,2% είναι μειωμένος ο αριθμός των συναλλαγματικών που διαμαρτυρήθηκαν τον Ιούνιο, ενώ στο εξάμηνο η μείωση φθάνει το 12,4%. Υπενθυμίζεται ότι το 2011, τα «φέσια» στην αγορά εκτινάχθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. ευρώ το 2010, ενώ το 2009, που ήταν και η πρώτη χρονιά εκδήλωσης, υπήρξε η χειρότερη χρονιά με «φέσια» 3,2 δισ. ευρώ.