ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 80% θα έφταναν οι καθυστερήσεις στα καταναλωτικά δάνεια εάν δεν είχαν γίνει ρυθμίσεις

Είναι ζήτημα εάν χορηγούνται μερικές δεκάδες καταναλωτικά δάνεια σε όλο το εγχώριο τραπεζικό σύστημα σε καθημερινή βάση την τρέχουσα χρονική περίοδο σε όλη τη χώρα, όταν πριν από τέσσερα χρόνια, πριν ξεσπάσει η κρίση, δίνονταν περισσότερα από 3.000 δάνεια στον συγκεκριμένο τομέα, αναφέρει στην «Κ» επιτελικό στέλεχος τράπεζας με μεγάλη εμπειρία στην καταναλωτική πίστη.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος τα νέα καταναλωτικά δάνεια στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους κυμαίνονται γύρω στα 250 εκατ. ευρώ, όταν το 2008 δόθηκαν νέα καταναλωτικά δάνεια συνολικής αξίας περίπου 9 δισ. ευρώ και το 2009 νέα καταναλωτικά περίπου 3,6 δισ. ευρώ. Σε μηνιαία βάση στη «χρυσή εποχή» οι τράπεζες έδιναν νέα καταναλωτικά δάνεια ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, όταν σήμερα δίνουν μόλις 40 εκατ. ευρώ περίπου τον μήνα.

Μόνο για απόλυτη ανάγκη

Η πτώση στη ζήτηση από πλευράς νοικοκυριών σε σχέση με μία τριετία πριν ξεπερνάει και το 85%, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, και οφείλεται κυρίως στην κάθετη πτώση για δάνεια για αγορά αυτοκινήτων και διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Καταναλωτικά δάνεια ζητούνται πλέον μόνον όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για μετρητά και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπου υπάρχουν έκτακτες ανάγκες για πληρωμή διδάκτρων φροντιστηρίων, εγκατάσταση των νέων φοιτητών στις πόλεις των σχολών που πέτυχαν, για λόγους υγείας κ.λπ. Διακοποδάνεια, εορτοδάνεια και λοιπά δάνεια «πολυτελείας» έχουν πλέον εντελώς εκλείψει από την αγορά.

Ανησυχία όμως προκαλεί και η ραγδαία αύξηση των καθυστερήσεων αποπληρωμής στον τομέα αυτό. Από το 6% που ανήλθε ο δείκτης στα καθυστερούμενα δάνεια στην καταναλωτική πίστη το 2007, ξεκίνησε η ανοδική του πορεία: στο 8,2% το 2008, ανεβαίνει στο 13,4% το 2009, στο 20,5% το 2010 και στο 28,9% το 2011 και 32% το πρώτο τρίμηνο του 2012 με ανοδικές τάσεις σε καθημερινή βάση.

450.000 ρυθμίσεις

Οπως διευκρινίζουν τραπεζικά στελέχη, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το 1/3 των δανείων που είχαν δώσει οι τράπεζες είναι και επισφαλές. Τα τελευταία τρία έτη που μειώθηκαν πολύ οι νέες εκταμιεύσεις, οι «καλές» οφειλές αποπληρώθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν από νέες, αλλάζοντας πλέον τον παρονομαστή του κλάσματος. Συνεπώς, αυτές οι οφειλές που έχουν μείνει είναι ως επί το πλείστον οι «κακές».

Εάν δεν είχαν γίνει ρυθμίσεις στο καταναλωτικά δάνεια, που σε αριθμό ξεπερνούν πλέον τις 450.000 από την εποχή που ξεκίνησε η κρίση, τραπεζικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι οι καθυστερήσεις άνω των τριών μηνών θα ανέρχονταν όχι σε 32% αλλά σε 80%!

Η αύξηση της ανεργίας, οι φορολογικές επιβαρύνσεις τακτικές και έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις μισθών είναι η βασική αιτία αύξησης των καθυστερήσεων αποπληρωμής των δανείων.