ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 700 εκατ. ευρώ οι οφειλές των Ταμείων στις ιδιωτικές κλινικές

Την άμεση εξόφληση και χωρίς περαιτέρω έκπτωση του ποσού των 700 εκατ. ευρώ, που είναι οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τις ιδιωτικές κλινικές, ώς τον Δεκέμβριο του 2011, ζητάει η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών, έχοντας αποστείλει σχετική επιστολή προς το υπουργείο Υγείας.

Στη συγκεκριμένη επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Ενωσης, Γρηγόρης Σαραφιανός, επισημαίνεται ότι οι κλινικές δεν μπορούν να παρέχουν έκπτωση διότι το χρέος αυτό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, αφορά νοσηλείες ασθενών από το 2007 και έχει ήδη επιβαρυνθεί από τα τραπεζικά επιτόκια του Factoring και των Κεφαλαίων Κίνησης, ενώ θα επιβαρυνθεί κατά την εξόφληση με κρατήσεις 3,072% υπέρ ΜΤΠΥ, ΟΓΑ και χαρτοσήμου. Επιπλέον, αφορά τιμολογήσεις νοσηλειών και ιατρικών πράξεων με τιμές που έχουν καθοριστεί από το 1991 και δεν καλύπτουν το κόστος νοσηλείας (έχουν εκδοθεί σχετικά δικαστικές αποφάσεις) και, τέλος, περιλαμβάνει πολλά τιμολόγια προμηθευτών για αγορά ειδικών υλικών επεμβάσεων, φαρμάκων με διατιμημένη τιμολόγηση και φίλτρων αιμοκάθαρσης, τα οποία έχουν ήδη εξοφλήσει οι κλινικές στους προμηθευτές τους.

Ακόμη ένα θέμα που θέτει η Ενωση προς το υπουργείο Υγείας είναι ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προς υπογραφή υπουργική απόφαση η πληρωμή των χρεών του Οίκου Ναύτου και των Ταμείων του ΤΕΑΥΤΕΚΩ που εντάχτηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρεται στην ίδια επιστολή, απειλείται η διατήρηση 11.000 κλινών και περίπου 15.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2012, οφείλονται στις ιδιωτικές κλινικές για νοσηλεία ασφαλισμένων από:

– ΙΚΑ, για εκκαθαρίσεις λογαριασμών από το 2007 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

– ΟΓΑ, προκαταβολές από Μάιο 2011 και εκκαθαρίσεις λογαριασμών από Μάιο του 2007 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

– ΟΠΑΔ, από Δεκέμβριο 2010.

– ΟΑΕΕ, από Δεκέμβριο 2010.

– ΤΑΥΤΕΚΩ. α) ΔΕΗ, από Σεπτέμβριο 2009, β) ΟΤΕ, από Ιανουάριο 2009, γ) τράπεζες, από Οκτώβριο 2009, δ) Εμπορική Τράπεζα, από Σεπτέμβριο 2009.

– ΕΤΑΑ α) ΤΣΜΕΔΕ, από Μάρτιο 2009, β) ΤΣΑΥ, από Φεβρουάριο 2009, γ) ΤΥΔΕ, από Μάρτιο 2009.

– Οίκο Ναύτου, από Ιανουάριο 2011.