ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Ρύθμιση για πληρωμή φόρων σε 10 δόσεις

Μέχρι την Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εκδοθεί η ρύθμιση για την τμηματική καταβολή των φόρων σε 10 δόσεις για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η ρύθμιση τεθεί σε ισχύ μετά την 31η Ιουλίου, οι υπόχρεοι που έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα με ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης μέχρι 31/7 θα πρέπει να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν και το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί σε 10 δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση είναι η δήλωση να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 31 Ιουλίου.

Τα υπουργεία μετακομίζουν για να εξοικονομηθούν πόροι

Σε εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο μετακόμισης διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών τους προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Με βάση τα στοιχεία του 2011, ο στενός δημόσιος τομέας κατέβαλε το ποσό των 155,7 εκατ. ευρώ για την ενοικίαση ακινήτων.Το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι τόσο το ύψος των ενοικίων, αλλά το γεγονός ότι πολλοί από τους φορείς διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα που παραμένουν σε αχρησία και δεν αξιοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, ιδίως τα ασφαλιστικά ταμεία, παρότι έχουν στην κατοχή τους μια σειρά από ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας.