ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μείωση σε εισόδημα, κατανάλωση, αποταμίευση

Μεγάλες απώλειες σε εισόδημα, κατανάλωση και αποταμίευση καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα για το πρώτο τρίμηνο, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,2 δισ. ευρώ σε 35,2 δισ. ευρώ.

Οπως εξηγεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αυτό οφείλεται σε μείωση κατά 15,6% των αποδοχών των εργαζομένων, η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση στο καθαρό εισόδημα περιουσίας και τις τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράττονται.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 6,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,7 δισεκατομμύρια. ευρώ σε 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -10,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με -12,0% το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Επενδύσεις

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ήταν 33,1% σε σύγκριση με 41,1% το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Το ποσοστό αυτό ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

Δανειακές ανάγκες

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή, ήταν 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου -ως αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών και

της μείωσης των εισαγωγών- και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.