ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αξίες των επαγγελματικών ακινήτων της Ελλάδας στο ναδίρ

Στο βαθύτερο σημείο από την έναρξη της κρίσης βρίσκονται οι αξίες των επαγγελματικών ακινήτων της χώρας (κτίρια γραφείων, καταστήματα), όπως προκύπτει από την επιδείνωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών επένδυσης σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Οι εταιρείες όχι μόνο εμφάνισαν ζημίες κατά το πρώτο εξάμηνο, αλλά είδαν τις απώλειές τους να αυξάνονται σημαντικά συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι, ήδη από τότε, οι αξίες των ακινήτων του χαρτοφυλακίου τους είχαν αρχίσει να διαγράφουν αρνητική τροχιά.

Κάθετη ήταν η πτώση των αξιών του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Eurobank Properties κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα η εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) να εγγράψει ζημίες ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Η αξία των ακινήτων της εταιρείας μειώθηκε κατά 46,1 εκατ. ευρώ κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο, έναντι μείωσης 11,8 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο, εξέλιξη που αποδίδεται στην επίπτωση που είχαν τα διαρκώς εντεινόμενα μακροοικονομικά προβλήματα στην αγορά ακινήτων, πιέζοντας τόσο τις τιμές όσο και τα ενοίκια.

Χωρίς να υπολογίζονται οι ζημίες αυτές, η εταιρεία εμφανίζεται με κέρδη μετά από φόρους της τάξεως των 19 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα έσοδα από τα ενοίκια, μετά από τις επισφαλείς απαιτήσεις, παρουσίασαν μείωση κατά 9% από 21,8 εκατ. ευρώ, σε 19,8 εκατ. ευρώ. Αυξημένα ήταν τα φορολογικά έξοδα, καθώς το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών σήμανε την αύξησή τους σε 1,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ακυρώθηκε πάντως από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 11% από 1,8 εκατ. ευρώ σε 1,6 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 19% σε 4,4 εκατ. ευρώ, από 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της ανόδου των καταθετικών επιτοκίων και της επιτυχούς διαχείρισης των διαθεσίμων.

Μειωμένα ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο τα έσοδα από μισθώματα και της MIG Real Estate, καθώς διαμορφώθηκαν σε 2,45 εκατ. ευρώ, έναντι 2,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υποχωρώντας κατά 6,3%. Κατά το εν λόγω διάστημα, η MIG Real Estate κατέγραψε καθαρή ζημία (μετά από φόρους) ύψους 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,43 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Αιτία της αύξησης των ζημιών ήταν οι λογιστικές ζημίες που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογες αξίες, καθώς αυτές ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας αποδίδεται στις συνεχιζόμενες αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία και κατά συνέπεια και στην αγορά ακινήτων. Χωρίς τις εν λόγω ζημίες, η εταιρεία εμφανίζει καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) δεν σημείωσε κάποια αγοραπωλησία ακινήτου κατά το πρώτο εξάμηνο, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιό της να εξακολουθεί να αριθμεί 34 ακίνητα, η αξία των οποίων ανέρχεται σήμερα σε 53,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η εταιρεία εκμισθώνει 26.660 τ.μ. γραφείων και καταστημάτων. Οπως αναφέρει η εταιρεία, στο σημερινό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία στην αγορά ακινήτων, ακόμη και σε βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγάλη προσφορά κυρίως παλαιότερων ακινήτων, υποτονική ζήτηση, καθώς και μείωση αξιών και μισθωμάτων. Σε αυτό το περιβάλλον, η MIG Real Estate τηρεί στάση αναμονής και απέχει από επενδυτικές κινήσεις, με την προσδοκία ότι η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί τους επόμενους μήνες, ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη, να ενισχυθούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι επενδύσεις και η οικονομία να εισέλθει σταδιακά στην ανάκαμψη. «Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η άρση της αβεβαιότητας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την επιχειρηματική πρωτοβουλία», επισημαίνει χαρακτηριστικά η διοίκηση της εταιρείας.

Μείωση κατέγραψαν κατά το πρώτο εξάμηνο τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της Trastor, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων (ΑΕΕΑΠ), μετά τον υπολογισμό των ζημιών από την αποτίμηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της στην εύλογη αξία, διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 700.000 ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Οι ζημίες από την αποτίμηση στην εύλογη αξία διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, από ζημίες 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς η οικονομική κρίση επιδεινώθηκε, πλήττοντας αντίστοιχα και τις αξίες στην αγορά ακινήτων. Οσον αφορά τα συνολικά έσοδα από μισθώματα, αυτά ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ, μια μείωση η οποία αποδίδεται κυρίως στην πώληση του ακινήτου της εταιρείας στην οδό Κοραή, πριν από περίπου ένα χρόνο, κίνηση που είχε επηρεάσει θετικά τα περσινά αποτελέσματα εξαμήνου.

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Trastor ανέρχονται στα 7,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι επιδιώκει να διατηρήσει την κερδοφορία της (χωρίς τον υπολογισμό της αποτίμησης των ακινήτων στην εύλογη αξία), ενώ στοχεύει και στη βελτίωση των μισθωτικών αποδόσεων στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς.