ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Με εκκρεμότητες η πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Στην πιστοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ο οποίος προέκυψε μετά την απόσχιση του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες. Ειδικότερα, για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ χρησιμοποιείται υπηρεσία της ΔΕΗ, καθώς δεν έχει αλλάξει ακόμη η πολύπλοκη μηχανοργάνωση. Η ΡΑΕ δίνει προθεσμία 12 μηνών για την ανάληψη της υπηρεσίας από τον ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον, εκκρεμεί η στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Ακόμη εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης επιχειρησιακού συμφώνου με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Η υπογραφή της σύμβασης εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ, μετά την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Μείωση καταστημάτων, προσωπικού και λειτουργικών εξόδων περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου Λαϊκής Τράπεζας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον κυπριακό Τύπο, η διοίκηση της τράπεζας σχεδιάζει να προχωρήσει στη μείωση του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο κατά 65 σημεία έως το τέλος του 2012.

Ανακατατάξεις στην Τράπεζα Κύπρου

Συνεχίζονται οι αλλαγές και οι ανακατατάξεις στη διοικητική πυραμίδα του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε την περασμένη Δευτέρα 13 Αυγούστου ο κ. Μάνθος Μαυρομμάτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η επιστολή παραίτησης του κ. Μαυρομμάτη θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρίασή του, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Αντληση κεφαλαίων, έκδοση ομολόγων και σύναψη δανείων

Περισσότερα από 1 δισ. ευρώ άντλησαν από τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένες οι 28 ποντοπόρες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων κατά την περίοδο Ιούλιος 2011 – Ιούλιος 2012, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας XRTC. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, πέντε εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες προχώρησαν στη σύναψη δανείων ύψους 447 εκατ. δολαρίων, ενώ εκδόθηκαν και ομόλογα από τρεις άλλες εισηγμένες εταιρείες, από τα οποία αντλήθηκαν 268 εκατ. δολάρια. Ωστόσο την ίδια χρονική περίοδο οι περισσότερες εμφάνισαν αρνητικές μεταβολές στην αξία των μετοχών τους από 14% έως και 82% σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία της εταιρείας XRTC. Ο μέσος όρος διακύμανσης των μετοχών, την υπό εξέταση περίοδο, κυμάνθηκε στο 35%.

Δεμένα περισσότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Κατά 400% αυξήθηκαν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία ήταν «δεμένα» στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Alphaliner. Ειδικότερα, στα τέλη Ιουλίου είχαν «ρίξει άγκυρα» 216 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικής ικανότητας 467.000 TEU έναντι 75 πλοίων μεταφορικής ικανότητας 115.000 TEU που ήταν «δεμένα» στα τέλη Ιουλίου του 2011. Ο αριθμός των «δεμένων» πλοίων αυξήθηκε από τις αρχές Ιουλίου, αναδεικνύοντας αλλαγή στα μέχρι σήμερα δεδομένα που ήθελαν τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο να είναι οι πιο αρνητικοί για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, στον κλάδο δεν έλειψαν και οι μεγάλες παραγγελίες όπως της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Enesel S.A., συμφερόντων της οικογένειας Λαιμού, στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων. Αφορούσε την κατασκευή 10 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα παραληφθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Στην αγορά περισσότερων πλοίων προσανατολίζεται, σύμφωνα με τον Bloomberg, και η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Inc, που διαθέτει 46 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που είναι όλα ναυλωμένα.