ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση ακάλυπτων επιταγών λόγω περιορισμού της χρήσης

Φθίνουσα πορεία ακολουθούν οι ακάλυπτες επιταγές καθώς από τις αρχές του έτους ολοένα και λιγότερες βρίσκονται στο «κόκκινο». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας, στο τέλος Ιουλίου οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 10.110 τεμάχια αξίας 88,8 εκατ. ευρώ έναντι 11.538 ακάλυπτων επιταγών τον Ιούνιο αξίας 99 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011 η πτώση των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώνεται στο λίαν εντυπωσιακό -77%.

Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα είναι παραπλανητική καθώς η συρρίκνωση των ακάλυπτων επιταγών δεν οφείλεται στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αλλά στη… μη κυκλοφορία τους. Η διάχυτη αβεβαιότητα και η αδυναμία των τραπεζών έχει οδηγήσει στην κάθετη πτώση της κυκλοφορίας επιταγών. Πλέον οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται τοις μετρητοίς. Αναλυτικά η εξέλιξη των ακάλυπτων επιταγών από τις αρχές του χρόνου έχει ως εξής: τον Ιανουάριος ανήλθαν στα 142,7 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο στα 155,8 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο στα 202 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο στα 109,6 εκατ. ευρώ, τον Μάιο στα 117,99 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο στα 99 εκατ. ευρώ και τον περασμένο Ιούλιο στα 88,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας, οι ακάλυπτες επιταγές στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου ανήλθαν στα 87.618 τεμάχια, η αξία των οποίων διαμορφώνεται στα 916,1 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγματικές στο τέλος Ιουλίου ανήλθαν στα 10.310 τεμάχια αξίας 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 9.118 τεμαχίων τον Ιούνιο αξίας 15,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 75.890 τεμάχια, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 119 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 20,4 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο στα 20,7 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο στα 17,58 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο στα 13,4 εκατ. ευρώ, τον Μάιο στα 17,4 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο στα 13,9 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο έφτασαν τα 15,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Ιούλιο ήταν (σε αξία) κατά 16,5% μειωμένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011.

Ετσι αν συνυπολογιστούν οι ακάλυπτες επιταγές μαζί με τις απλήρωτες συναλλαγματικές, τα συνολικά «φέσια» στην αγορά από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθαν στα 1,035 δισ. ευρώ.