ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση χρέους 23,3 δισ. στο 3μηνο

Αυξημένο κατά 23,3 δισ. ευρώ ήταν το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος Ιουνίου σε σχέση με το πού βρισκόταν στα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), στο πρώτο εξάμηνο το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 303,5 δισ. ευρώ έναντι 280,2 δισ. ευρώ που είχε κλείσει στο πρώτο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το πού βρισκόταν το χρέος πέρυσι τον Ιούνιο, έχει καταγραφεί μία υποχώρησή του κατά 50,1 δισ. ευρώ εξαιτίας του «κουρέματος» (PSI) που έλαβε χώρα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ωστόσο, από τη στιγμή που η Ελλάδα λάβει την επόμενη δόση των 31 δισ. ευρώ, το όφελος των 50 δισ. ευρώ θα περιοριστεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ, στα επόμενα δέκα χρόνια (έως και το 2022) η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει σε λήξεις ομολόγων και δανείων το ποσό των 121,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα και η ύφεση είναι βαθιά, οδηγούν αρκετούς στο να δηλώνουν ότι χρειάζεται και νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση του νέου δανεισμού, το πρώτο εξάμηνο, το 76,7% ήταν δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης EFSF, το 19,9% έντοκα γραμμάτια και το 3,4% δάνεια από το ΔΝΤ. Πλέον, η μέση διάρκεια δανεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει φθάσει στα 11,21 έτη από 2,36 έτη που ήταν πέρυσι.