ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα όπλα του ΣΔΟΕ στη μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής

Βαρύ φορτίο πέφτει στις πλάτες του νέου ειδικού γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Στέλιου Στασινόπουλου, καθώς τόσο η οικονομική συγκυρία και η ανάγκη αύξησης των εσόδων όσο και η σημασία του να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στο εσωτερικό και το εξωτερικό ότι η κυβέρνηση προχωρά με επιτυχία στην πάταξη της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών, συνιστούν μια δύσκολη αποστολή.

Ο κ. Στασινόπουλος έχει φοροεισπρακτική εμπειρία, καθώς μεταξύ άλλων έχει διατελέσει προϊστάμενος στη ΔΟΥ Μεσσήνης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και δημοτικός σύμβουλος της πόλης. Παντρεμένος, με τέσσερα παιδιά, καλείται τώρα πέραν της στρατηγικής που θα διαμορφώσει μεσοπρόθεσμα ο ίδιος να εφαρμόσει κατά προτεραιότητα τα όσα αποφασίσθηκαν στη σύσκεψη των αρμοδίων παραγόντων που έγινε υπό τον πολιτικό του προϊστάμενο, υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, την ημέρα της ανακοίνωσης του διορισμού του. Στη σύσκεψη αυτή εξετάστηκαν όλες οι δράσεις για τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ τέθηκε στρατηγικός στόχος για την άμεση συλλογή εσόδων.

Μεταξύ των δράσεων που αποφασίστηκαν είναι και η απογραφή και διασταύρωση όλων των εκθέσεων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταβολή των προστίμων, η δημιουργία άμεσης διασύνδεσης όλων των συστημάτων του υπουργείου και ειδικότερα των ΤΑΧΙS, ELENXIS και ISIS και η διενέργεια άμεσων ελέγχων στους λήπτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Επίσης, δρομολογήθηκε νομοθετική ρύθμιση για να εισπράττονται από τις ελεγκτικές αρχές τα πρόστιμα που επιβάλλονται όπως και η ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση της Επιτροπής Συμβιβασμού, με στόχο την άμεση ολοκλήρωση των χιλιάδων υποθέσεων που χρονίζουν και στερούν έσοδα από το Δημόσιο. Στα μέτωπα αυτά ο κ.Στασινόπουλος θα συνεπικουρείται από όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου και ειδικά από τη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σημειώνεται ότι από τις πρωταρχικές αποστολές του ΣΔΟΕ είναι η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης. Επιπλέον το ΣΔΟΕ θα συνεχίσει να διενεργεί προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.