ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με δανεισμό οι συντάξεις Σεπτεμβρίου από το ΙΚΑ

Η εσωτερική δανειοδότηση του ΙΚΑ για την καταβολή των μηνιαίων συντάξεων -και μάλιστα από ελλειμματικά Ταμεία- αποτελεί ρουτίνα που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα με την τελευταία έγκριση να δίδεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 9 Αυγούστου για την πληρωμή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την αποδέσμευση ποσού ύψους 200.000 ευρώ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προκειμένου να δανειοδοτηθεί ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ. Το δάνειο έχει διάρκεια ολίγων ημερών (από τις 20 Αυγούστου με αποπληρωμή έως την 4η Σεπτεμβρίου). Το αυτό ισχύει και για το δάνειο ύψους 40 εκατομμυρίων που έλαβε το ΙΚΑ από τον Τομέα ασφάλισης προσωπικού της ΔΕΗ.