ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στον Τειρεσία μελετούν οι τράπεζες

Την επόμενη εβδομάδα η Ελληνική Ενωση Τραπεζών θα παραδώσει στην κυβέρνηση τις προτάσεις των τραπεζών για τις αλλαγές στον Τειρεσία. Οι τράπεζες προτάσσουν την αλλαγή της χρήσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Τειρεσίας, όπου αυτό θεωρείται σκόπιμο. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η δυνατότητα ενός επαγγελματία να επιδοτηθεί από ένα πρόγραμμα ή η χαλάρωση των κριτηρίων για τη δανειοδότησή του από τις ίδιες τις τράπεζες και όχι η πλήρης διαγραφή του στοιχείου, που θα στερούσε από το τραπεζικό σύστημα την ιστορικότητα στοιχείων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Τειρεσίας εκτός της «μαύρης λίστας» τηρεί και τη λεγόμενη «λευκή λίστα», όπου καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν τις ενήμερες υποχρεώσεις, αλλά και τις οφειλές σε καθυστέρηση από δάνεια προς ιδιώτες και επιχειρηματίες.