ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΨΗ : Μπροστά σε μια νέα ιστορική διαδρομή

Ο μεταπολιτευτικός κύκλος -όπως τον γνωρίσαμε- έχει ήδη κλείσει!

Το πιο σαθρό τμήμα του οικοδομήματος αυτού βρίσκεται υπό κατάρρευση απέναντι σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον με υπό μετεξέλιξη το τμήμα εκείνο τη δομής του που προσπαθεί να ζήσει δημιουργικά προσαρμοζόμενο στο εξελισσόμενο περιβάλλον.

Στην πολιτική δυναμική, oι δομικές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις μαζί με κρίσιμες στρατηγικές επιλογές και ένα αποτελεσματικό σύγχρονο σύστημα καλής διακυβέρνησης συνθέτουν βασικούς όρους επιβίωσης και, κάτω από προϋποθέσεις, ευμάρειας της κοινωνίας και της χώρας μέσα σε μια εξελισσόμενη Ευρώπη και ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σε περίπτωση, μη εφαρμογής ή ακύρωσης των αναγκαίων προσαρμοστικών αλλαγών, και μιας επιταχυνόμενης διαφυγής, από το «σαθρό μηχανιστικό σύστημα» του κυβερνητισμού της μεταπολίτευσης, προς ένα σύγχρονο σύστημα καλής διακυβέρνησης, δύο οδυνηρά πράγματα για την κοινωνία μπορεί να συμβούν:

Το σύστημα -σαν τέτοιο- αποπέμπεται/απομονώνεται σε σχέση με το ευρωπαϊκό/παγκόσμιο «περιβάλλον», ή Μετατρέπεται -εσωτερικά- σε «κάτι» απροσδιόριστο, καθότι θα βρίσκεται σε ασυμβατότητα με το υπόλοιπο και δυναμικά εξελισσόμενο ευρωπαϊκό και πλανητικό σύστημα. Το σύστημα αυτό μπορεί διαχρονικά να τείνει στην κατεύθυνση μιας μετασταθούς ισορροπίας. Μιας ισορροπίας την οποία μπορεί να αποκαλέσουμε και ισορροπία του «θανάτου», κατάσταση στην οποία το «χθες-σήμερα και το αύριο» είναι δυσδιάκριτα μεταξύ τους.

Πρέπει άμεσα να υπάρξει η προώθηση και εφαρμογή:

– Ενός πλαισίου συναντίληψης και συνεργασίας όλων των ενεργών δυνάμεων της κοινωνίας – ανεξάρτητα των διαφορών. Δυνάμεις που προσβλέπουν στην «αειφορία» της χώρας, της οικονομίας της, της κοινωνίας, του φυσικού της κεφαλαίου κάτω από ένα όραμα και στρατηγικό πλαίσιο, διάχυτο σε όλα τα επίπεδά διακυβέρνησης μέσα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

– Μιας ποιοτικής παιδείας με κατάθεση θετικής ενέργειας. Ενέργειας συνδημιουργίας σε όλα τα κρίσιμα κεφαλαιουχικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η εξέλιξη και η ποιότητα ζωής των κοινωνιών. Βασική προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η συγκροτημένη, ποιοτική και καλή διακυβέρνηση.

Η χώρα, το έθνος, και όλα τα συστατικά τους στοιχεία δεν αξίζουν άλλον ευτελισμό. Η πορεία και το κλίμα εντός και εκτός χώρας πρέπει (και μπορεί) να αντιστραφούν μέσα από την αφύπνισή μας.

Πρέπει να εστιάσουμε οργανωμένα σε ένα όραμα μιας αγωνιζόμενης, δημοκρατικής και αειφόρου χώρας. Αγωνιζόμενη στη διαδρομή της ζωής και της ιστορίας της, για την αειφορία, την εφημερία και για την ποιότητά της. Μια Ελλάδα που μπορεί και πρέπει να σηκώσει το δημιουργικό της ανάστημα.

Στο δυναμικό εξελικτικό πλαίσιο της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι, οι τράπεζες (ως εργαλείο), η εισαγωγή και υπακοή στη θεσμική τάξη, η δομημένη ιεραρχία και η συνέργεια και συνεργασία. Συνεργασία προς τη κατεύθυνση ενός εθνικού οράματος επιβίωσης και ανάπτυξης με στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις σε όλα τα μέτωπα των αναπτυξιακών μηχανών διάφορων ειδών κεφαλαίου (φυσικό κεφάλαιο, κοινωνικό/ανθρώπινο κεφάλαιο και το δομικό (οικονομικό κεφάλαιο κ.ά.). Είδη κεφαλαίου που μπορούν να στηρίζουν και να αναβαθμίζουν διαχρονικά το επίπεδο ζωής των ανθρώπων μέσα από ένα δίκαιο, διάφανο και σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης.

*Δρ Επισκ. Καθ. Παν/μίου, Brighton