ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή φόρων σε 9 δόσεις μέσω καρτών Eurobank

Η Εurobank στηρίζει τους πελάτες της, διευκολύνοντάς τους στην αποπληρωμή των αυξημένων φορολογικών τους υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει τις άτοκες δόσεις από έξι που ήταν μέχρι σήμερα, σε εννέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μέσω των πιστωτικών καρτών Eurobank τις υποχρεώσεις και πληρωμές τους προς το Δημόσιο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών Εurobank μπορούν εναλλακτικά:

– Να εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο της οφειλής τους στην εφορία, χρεώνοντας το συνολικό ποσό στην κάρτα τους έως και σε 9 άτοκες δόσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επωφελούνται της ειδικής έκπτωσης της εφορίας για εφάπαξ καταβολή του φόρου (όπου αυτή προβλέπεται), αλλά οι ίδιοι πληρώνουν σε δόσεις.

–  Να εξοφλήσουν μία ή περισσότερες επιμέρους δόσεις της εφορίας, χρεώνοντας το ποσό της κάθε δόσης στην κάρτα τους έως και σε 9 άτοκες δόσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται στην αποπληρωμή των σχετικών φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Η πληρωμή οφειλών Δημοσίου με τη δυνατότητα άτοκων δόσεων με πιστωτικές κάρτες Eurobank μπορεί να πραγματοποιηθεί στα καταστήματα Eurobank, ηλεκτρονικά στο www.livepay.gr και τηλεφωνικά στο 210-95.55.000.