ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Στην τελική ευθεία η πώληση της Εmporiki

Στη σημερινή παρουσίαση προς τους θεσμικούς επενδυτές των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του ομίλου της Credit Agricole αναμένεται ενδεχομένως η αποσαφήνιση της στάσης του γαλλικού ομίλου σε σχέση με τις προσφορές που έχει λάβει για την εξαγορά της Emporiki Bank. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση της Emporiki Bank σε έναν από τους τρεις ενδιαφερομένους που κατέθεσαν προσφορά, δηλαδή την Εθνική, την Alpha Bank και τη Eurobank, φέρεται ως ειλημμένη και ζητούμενο είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει κάθε ένας από τους τρεις υποψήφιους αγοραστές.

Πλαφόν στις αποζημιώσεις των εργαζομένων της ΑΤΕ

Στο 50% της νόμιμης αποζημίωσης ορίζεται το ανώτατο όριο ύψους της αποζημίωσης για τους εργαζομένους της ΑΤΕbank, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αρ. 2317). Με την πρόβλεψη αυτή οι 5.500 περίπου χιλιάδες υπάλληλοι της ΑΤΕbank, οι οποίοι μετά την ανάκληση της άδειας της τράπεζας θεωρούνται απολυμένοι, θα λάβουν ως αποζημίωση το 50% αυτών που δικαιούνται, αντί του 100% που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν από την απόλυσή τους χωρίς προειδοποίηση.