ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποσύνδεση του Τέλους Ακινήτων από τη ΔΕΗ

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι υπόχρεοι να αποσυνδέσουν το Τέλος Ακινήτων από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του.

Σύμφωνα με αυτήν, αν ο υπόχρεος επιθυμεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το τέλος από τον λογαριασμό της ΔΕΗ θα πρέπει να πάει στην αρμόδια εφορία και να υποβάλει το σχετικό αίτημα. Ωστόσο, για να γίνει αυτό δεκτό θα πρέπει να καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του έτους 2012.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δηλώσει αδυναμία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούμενου ποσού, προκειμένου να αποκοπεί το τέλος από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρμόδια εφορία. Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος θέλει να αλλάξει πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να καταβάλει στην αρμόδια εφορία την τρέχουσα δόση και τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του τέλους για το 2012. Επειτα, η εφορία θα χορηγήσει άμεσα τη βεβαίωση για αλλαγή παρόχου. Το υπόλοιπο ποσό θα βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στην εφορία.

Εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει αδυναμία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούμενου ποσού, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να καταβάλει τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγματοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρμόδια εφορία και να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.

Παράλληλα, με την ίδια εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και για όσους δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από το τέλος ή δικαιούνται να έχουν μειωμένο συντελεστή.