ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι χορηγήσεις δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Σημαντική μείωση υπέστησαν οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τον Ιούλιο, καταγράφοντας ποσοστιαία μείωση σε ετήσια βάση κατά -4,8%, αλλά και αρνητική ροή χρηματοδότησης της τάξης του 1,4 δισ. ευρώ. Η αρνητική ροή χρηματοδότησης σημαίνει ότι τα δάνεια που αποπληρώθηκαν ήταν περισσότερα από τις χορηγήσεις και οδήγησαν στη μείωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα -νοικοκυριά και επιχειρήσεις- στα 234,3 δισ. ευρώ από 240,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και 254,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2011.

Το χρέος των επιχειρήσεων περιορίστηκε στα 112,1 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 5,3% σε ετήσια βάση, με το σύνολο των κλάδων -πλην του ηλεκτρισμού- να εμφανίζει αρνητικό ρυθμό χρηματοδότησης. Ο σημαντικότερος κλάδος, η βιομηχανία, κατέγραψε μείωση του ρυθμού χρηματοδότησης κατά -6,7% και ο δανεισμός διαμορφώθηκε στα 22 δισ. ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη, στο -9,2%, ήταν η πτώση στο εμπόριο, ο δανεισμός του οποίου μειώθηκε στα 22,8 δισ. ευρώ.

Ο ρυθμός των χορηγήσεων στον τουρισμό μειώθηκε κατά 1,1%, στα 7,4 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα ο κλάδος ηλεκτρισμού εμφάνισε θετικό ρυθμό 5,2%, στα 5,9 δισ. ευρώ, εξαιτίας κυρίως των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα δάνεια προς τη ναυτιλία ανέρχονται στα 15 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά αρνητικό ρυθμό χρηματοδότησης (-1,3%) σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2011, όταν τα δάνεια ήταν στα 17,2 δισ. ευρώ. Πτωτικά κατά -7,4% κινήθηκαν και τα δάνεια προς τον χρηματοοικονομικό κλάδο (ασφαλιστικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), αλλά και ο δανεισμός προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οφειλές των οποίων προς τις τράπεζες περιορίστηκαν στα 13,9 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν τον Ιούλιο στα 75,7 δισ. ευρώ από 77 δισ. τον Ιούνιο και 79,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση του δανεισμού για καταναλωτικές δαπάνες, καταγράφοντας ετήσια μείωση 5,9%. Το σύνολο του χρέους από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες διαμορφώθηκε στα 32,6 δισ. ευρώ από 33,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και 36 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2011.

Συνολικά το χρέος των νοικοκυριών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια περιορίστηκε τον Ιούλιο στα 108,4 δισ. ευρώ από 110,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και 115,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2011.