ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περαιτέρω επιδείνωση προβλέπεται στη μεταποίηση για το 2012

Ζημιογόνος ήταν το 2011 μία στις δύο μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το 2007, πριν από την έναρξη της κρίσης, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 15%. Δυστυχώς, για το 2012 προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση στη μεταποίηση. Τα απογοητευτικά αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με βάση την επεξεργασία χρηματοοικονομικών στοιχείων τριακοσίων 300 ισολογισμών του έτους 2011 αντίστοιχων επιχειρήσεων-μελών του.

Ειδικότερα, το 2007 και το 2008 οι μεταποιητικές επιχειρήσεις επέδειξαν αντοχές, με το ποσοστό των ζημιογόνων να διαμορφώνεται σε 15,6% και 18,2% αντιστοίχως, ενώ το 2009 το ποσοστό αυτό ανέβηκε σε 24,7%. Το 2010 το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων ανέβηκε σε 32,9%, για να εκτιναχθεί το 2011 στο 47,6%. Σύμφωνα με τη μελέτη, όχι μόνον αυξάνεται το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων, αλλά και το ποσοστό αυτών που έχουν ζημίες άνω των 2 εκατ. ευρώ. Ετσι, ενώ το 2010 ζημίες άνω των 2 εκατ. ευρώ είχε το 8% του δείγματος, το 2011 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 10%. Επίσης, το 2011 οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν ζημίες από 1 έως 2 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσαν στο 10% του δείγματος, όταν το 2010 ήταν μόλις το 2%.

Πιο ανθεκτικοί στην κρίση εμφανίζονται οι κλάδοι των τροφίμων – ποτών, όπου 2 στις 3 επιχειρήσεις παρέμειναν κερδοφόρες (αν και το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 80%) και των χημικών – πλαστικών όπου κερδοφόρες ήταν το 2011 το 61,5% των επιχειρήσεων. Από την άλλη, στους κλάδους των δομικών υλικών, ξυλείας – επίπλων και χάρτου το ποσοστό των ζημιογόνων είναι 70%.

Από τον ενοποιημένο ισολογισμό των 300 επιχειρήσεων του δείγματος προκύπτει ότι τα προ φόρων αποτελέσματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα και το 2011 σε σχέση με το 2010 μειώθηκαν κατά 106,6% καθώς από κέρδη 2.056.468,8 ευρώ το 2010 φτάσαμε σε ζημίες ύψους 115.341,7 ευρώ το 2011. Σωρευτικά μέσα στην πενταετία 2007 – 2011 τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (υπολογισμένα σε σταθερές τιμές 2009) έχουν μειωθεί κατά 100,04%.

Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μείωση 4,6%, ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν μέσα σε διάστημα ενός έτους κατά 11,7%. Το μόνο μέγεθος με θετικό πρόσημο είναι, δυστυχώς, αυτό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων οι οποίες αυξήθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010 κατά 3,2%.