ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οσοι χρωστούν πάνω από 100.000 θα δίνουν εγγυήσεις για κατασχέσεις

Το σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση του συστήματος περιλαμβάνει όλα τα Ταμεία πλην τεσσάρων λόγω ανεπαρκών στοιχείων για το ύψος των οφειλών σε αυτά. Πρόκειται για το ΤΕΑΔΥ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημόσιων Υπαλλήλων, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και το ΤΕΑΙΤ (επικουρικό). Αυτό που προξενεί έκπληξη είναι ότι, ενώ το ΙΚΑ έχει τον μεγαλύτερο όγκο οφειλών, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκφράζεται έντονη ανησυχία κυρίως για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), για το οποίο επισημαίνεται ότι «το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών (πάνω από 300% αύξηση) απειλεί τη βιωσιμότητά του». Μάλιστα, η διοίκηση του Ταμείου έχει ζητήσει να αναληφθεί αμέσως η αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση.

Στον ΟΑΕΕ το 1/3 των οφειλών αναλογεί σε ανενεργούς οφειλέτες, ενώ το 63% των οφειλών είναι κάτω των 10.000 ευρώ. Για το ΙΚΑ, το ΔΝΤ προτείνει η διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών να επικεντρωθεί στους περίπου 11.000 με οφειλές άνω των 100.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή οφείλει ποσό 5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 7,7 δισ. ευρώ (χωρίς τις προσαυξήσεις). Αξιοσημείωτη και η παρατήρηση που αφορά το ύψος της αδήλωτης εργασίας. Εντοπίζεται σε 150.000 ενεργούς εργοδότες (χωρίς προσωπικό) με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. «Οφειλέτες με χρέος άνω των 100.000 ευρώ είναι μείζων κίνδυνος για τον κρατικό προϋπολογισμό», επισημαίνεται στην έκθεση.

Ειδικότερα γι’ αυτή την κατηγορία, εφόσον μπει στη νέα ρύθμιση, προβλέπεται να ζητείται η εξασφάλιση επαρκών χρηματοοικονομικών στοιχείων, έτσι ώστε να διευκολύνονται κατασχέσεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, εάν αθετηθούν οι όροι της συμφωνίας. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται κινήσεις λογαριασμών, ισολογισμοί, σύνοψη μέτρων περιστολής δαπανών, προβλέψεις ταμειακής ροής για το επόμενο εξάμηνο και ενημερωμένοι λογαριασμοί διαχείρισης. «Αν και γίνεται δεκτό ότι μεσούσης της κρίσης η εξασφάλιση πίστωσης είναι προβληματική και οι οφειλέτες ίσως δυσκολεύονται να εξοφλούν εγκαίρως τις οφειλές τους, αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τη χρέωση τόκων για κάτι που ουσιαστικά συνιστά δάνειο, χορηγούμενο υπό τη μορφή διακανονισμού τμηματικής καταβολής», επισημαίνεται στην έκθεση, προτείνοντας το επιτόκιο να είναι 1% έως 2% υψηλότερο από αυτό των εμπορικών τραπεζών για να αποφευχθεί ο καιροσκοπισμός των οφειλετών.