ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δύο πυλώνες του νέου αναπτυξιακού

Η νέα φιλοσοφία του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή έχει δύο βασικούς πυλώνες: τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την αύξηση της εμβέλειας αναπτυξιακού και fast track, έτσι ώστε να «χωρέσουν» όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η κυριότερη αλλαγή είναι ότι οι επενδυτές δεν θα χρειάζεται να περιφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο προκειμένου να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες, καθώς συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, η οποία θα λειτουργεί ως κεντρική αδειοδοτική αρχή.

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να «τρέξει» ο νέος νόμος από τον Απρίλιο, κυρίως για να «ανοίξει» ο δρόμος για στρατηγικές επενδύσεις.