ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις εφορίες η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών

Από τη φορολογική διοίκηση θα εισπράττονται οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες το 2012 ανήλθαν στα 24,1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,6 δισ. σε σύγκριση με το 2011. Σύμφωνα με σχέδιο του ΔΝΤ που δημοσιεύει σήμερα η «Κ», η μεταβίβαση της είσπραξης των εισφορών στο φορολογικό σύστημα αποτελεί μονόδρομο για τη βιωσιμότητα των Ταμείων στα οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν έως 300%. Η πολυετής ανοχή μέσω 52 «καθεστώτων ρύθμισης» μετά το 2002 αφαίρεσε από το ασφαλιστικό σύστημα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη βαθιά ύφεση. Μόνο στο ΙΚΑ οι οφειλές (συν τα πρόσθετα τέλη) υπολογίζονται σε 11,7 δισ. ευρώ. Το ΔΝΤ προτείνει η ενοποίηση φόρων και εισφορών να γίνει την 1η Ιουλίου 2017 με ενδιάμεσο σταθμό τον Ιούλιο του 2013, οπότε το ΙΚΑ θα αναλάβει, μεταβατικά, την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα άλλα Ταμεία.