ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορήγηση αδειών από τα επιμελητήρια

Αδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων θα μπορεί να χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προς τις επιχειρήσεις-μέλη του, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι αρμοδιότητες που θα έχει το ΤΕΕ ως προς τη χορήγηση των αδειών θα είναι ισοδύναμες με αυτές που χορηγούν οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει μεταξύ των δύο.

Αν και το εν λόγω Π.Δ. αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία, είναι αξιοσημείωτο ότι οριστικοποιείται σχεδόν δύο χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, του 3982/2011, κι ενώ η δημόσια διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί από τον περασμένο Νοέμβριο.

Βάσει του Π.Δ., το ΤΕΕ θα μπορεί να χορηγεί τις παραπάνω άδειες, αφού πρώτα πιστοποιηθεί από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), ενώ εξαιρείται από τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου η χορήγηση περιβαλλοντικών εγκρίσεων και αδειών χρήσης νερού. Το ΤΕΕ θα πρέπει να ενημερώνει, υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου, τους επιχειρηματίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες. Επιπλέον, το ΤΕΕ θα έχει και ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς βάσει της νέας νομοθεσίας θα διενεργεί επιθεωρήσεις είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από έγγραφη επώνυμη καταγγελία.