ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή μετόχων του Τ.Τ. στο ΣτΕ

Κατά της σύστασης μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στρέφονται με προσφυγές που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 2.087 μέτοχοι. Οι προσφεύγοντες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους συνολικά 15.908.279 μετοχές, ζητούν να κριθεί παράνομη η ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΤΤ και να ακυρωθούν ως παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού Ιδρύματος, με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ», τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας και τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι προσφυγές στρέφονται κατά του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αφορούν τις πράξεις με τις οποίες συστήθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο μεταβιβάστηκαν στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του ΤΤ. Εν συνεχεία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος και τέθηκε αυτό σε εκκαθάριση με αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται, την απώλεια του μετοχικού τους δικαιώματος και της περιουσίας τους, όπως επίσης και «της δυνατότητάς τους να διατηρήσουν το ΤΤ και τις μετοχές τους μέσω των νόμιμων διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης».

Στην προσφυγή τους οι μέτοχοι επισημαίνουν ότι η υπουργική απόφαση που προβλέπει την ίδρυση του νέου πιστωτικού ιδρύματος πάσχει από παντελή έλλειψη αιτιολογίας των λόγων ίδρυσης μεταβατικού νέου πιστωτικού ιδρύματος, ενώ με την υπουργική απόφαση για τη σύσταση νέου ΤΤ παραβιάστηκε ο ν. 3864/2010 λόγω παράνομης έκδοσης της εισήγησης (18.1.2013) της επιτροπής μέτρων εξυγίανσης (έκθεση βιωσιμότητας).