ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

19.545 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τον Δεκέμβριο

Για μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ήταν σχεδόν η μία στις δύο προσλήψεις που έγιναν μέσα στο 2013. Τα νέα στοιχεία της ηλεκτρονικής «Εργάνης» που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας με την ολοκλήρωση της συλλογής για τον Δεκέμβριο αποδεικνύουν ότι σε σύνολο 1.040.904 προσλήψεων εντός του 2013, μόνο οι 650.546 έγιναν για πλήρη απασχόληση. Οι 386.513 προσλήψεις αφορούσαν μερική και οι 93.845 εκ περιτροπής απασχόληση. Οντως, ο φόβος των υψηλών προστίμων μπορεί να αναγκάζει τις επιχειρήσεις σε νομιμοποίηση της ανασφάλιστης εργασίας, αλλά αυτό γίνεται και πάλι με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, καθώς οι μετατροπές αφορούν τις ευέλικτες μορφές εργασίας, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος απασχολείται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης συναινώντας στην αποτύπωση της μισής αλήθειας, που στερεί και πάλι πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τούτο αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα από τον Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή από τον μήνα ανακοίνωσης και εφαρμογής των νέων υψηλότερων προστίμων στην αγορά εργασίας. Ειδικά τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο περιορίζεται και η εποχική απασχόληση, παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο οι προσλήψεις για πλήρη απασχόληση να μην υπερβαίνουν το 35% στο σύνολο των προσλήψεων. Η τάση αυτή συνεχίζεται μέχρι και το τέλος του έτους, με εξαίρεση τον μήνα Δεκέμβριο. Για τον τελευταίο μήνα του έτους το ισοζύγιο ανάμεσα σε προσλήψεις και αποχωρήσεις (απολύσεις και οικειοθελείς εξόδους από την εργασία) εμφανίζεται θετικό, για 8ο μήνα, κατά περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Η τάση αυτή καταγράφεται για πρώτη φορά, μετά το 2001, θετική για πάνω από μία δεκαετία, στη συγκεκριμένη περίοδο υπερτερούσαν οι απολύσεις. Κατά 1.000 παραπάνω αλλά σε αντίστροφη τροχιά, αυτήν των μειώσεων, είχε κλείσει το ισοζύγιο του Δεκεμβρίου ένα χρόνο πριν (με μείωση της καθαρής ροής κατά 21.049 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο του 2012). Αλλά και το ετήσιο ισοζύγιο εμφανίζεται θετικό, καθώς το πρόσημο για το 2013 κλείνει θετικά, με τη δημιουργία 127.679 θέσεων εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, το ισοζύγιο στις ροές απασχόλησης για τον Δεκέμβριο του 2013 παραμένει θετικό, πρωτίστως στη δημόσια διοίκηση (+19.545 θέσεις εργασίας), στις δραστηριότητες εστίασης (+4.227), στο λιανικό εμπόριο (+2.351) και στον τομέα «δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση» (+1.058 θέσεις εργασίας). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν, ενδεχομένως, την επιμονή στην προώθηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (πεντάμηνα πλήρους απασχόλησης).

Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες μειώσεις θέσεων εργασίας αποτυπώθηκαν στο χονδρικό εμπόριο (-1479 θέσεις εργασίας), στα καταλύματα (-1.257 θέσεις), στη βιομηχανία τροφίμων (-1.148 θέσεις), στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (-943 θέσεις εργασίας) και στην παραγωγή ορυκτών προϊόντων (-604 θέσεις). Οσο για τις ηλικίες, παρατηρείται ότι από τις μειώσεις σε θέσεις εργασίας κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικίες άνω των 45 ετών.