ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμάχη για το «μαξιλάρι» του ΤΧΣ

Ενας πόλεμος μεταξύ της Αθήνας και της τρόικας μαίνεται για τη χρήση των κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα περισσέψουν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η κυβέρνηση προσδοκά με τα παραπάνω κεφάλαια να καλύψει μέρος τουλάχιστον του χρηματοδοτικού κενού του 2014 – 2015. Γι’ αυτό επιδιώκει να γίνουν με τέτοιους όρους τα στρες τεστ, ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ενα από τα βασικά αιτήματα που θέτει είναι να οριστεί στο 8% ο δείκτης εποπτικών κεφαλαίων (core tier I), όσο είναι και για τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρωζώνης, αντί του 9% που ισχύει για τις ελληνικές. Και μόνο από αυτό, οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών μειώνονται κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου. Από την πλευρά τους οι πιστωτές διαφωνούν με τη χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών. Η διαμάχη πιστωτών – Αθήνας για το «μαξιλάρι» του ΤΧΣ έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των στρες τεστ, η οποία είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε για περίπου ένα μήνα.

Τράπεζες

Καθυστερεί ο νόμος για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, ενώ προωθείται επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησής τους με επαναγορά warrants από ΤΧΣ.