ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στη φορολόγηση ενοικίων

Νέες αλλαγές εισάγονται στον φορολογικό «χάρτη» της αγοράς ακινήτων το 2014, καθώς εκτός από τον νέο, ετήσιο φόρο ακινήτων και την επαναφορά του φόρου υπεραξίας, σημαντικές είναι και οι διαφορές στον τρόπο υπολογισμού του φόρου στα εισοδήματα από την ενοικίαση ακινήτων. Πλέον, τα εν λόγω εισοδήματα δεν θα προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα των φορολογουμένων. Αντιθέτως, θα φορολογούνται αυτοτελώς με δύο επιμέρους συντελεστές, 11% και 33%.

Συγκεκριμένα, όποιος ιδιοκτήτης έχει εισοδήματα από ενοίκια έως του ποσού των 12.000 ευρώ ετησίως θα φορολογείται με συντελεστή 11% επί των εν λόγω εσόδων. Αντίστοιχα, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 33%. Στην πρώτη περίπτωση ο ανώτατος φόρος είναι 1.320 ευρώ. Στην δεύτερη περίπτωση, εφόσον ένας ιδιοκτήτης δηλώσει εισοδήματα 15.000 ευρώ, τότε τα πρώτα 12.000 ευρώ συνεπάγονται φόρο 1.320 ευρώ και τα υπόλοιπα 3.000 σημαίνουν πρόσθετο φόρο 990 ευρώ. Επομένως, η συνολική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη θα ανέλθει σε 2.310 ευρώ. Σημειωτέον ότι ο νέος τρόπος φορολόγησης αφορά τα εισοδήματα του 2013 που θα δηλωθούν κατά τη φετινή διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων.

Ακόμη πιο σημαντική, βέβαια, κρίνεται η επικείμενη παροχή της δυνατότητας στους ιδιοκτήτες να εκχωρήσουν τα ανείσπρακτα ενοίκια, προκειμένου να μη φορολογηθούν για έσοδα που δεν αποκόμισαν ποτέ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει η σχετική εφαρμογή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου μέσω του TAXIS, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός του Ιανουαρίου. Με την εν λόγω εφαρμογή, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα μπορεί να προχωράει σε καταγγελία του μισθωτηρίου εντός του έτους. Ετσι, εάν κάποια στιγμή μέσα στο έτος ο ενοικιαστής σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιό του, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να το δηλώνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν θα φορολογείται για τα ανείσπρακτα ενοίκια, αλλά ταυτόχρονα θα χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης των μισθωμάτων. Με τη νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης θα εισέρχεται ο εκμισθωτής, ο οποίος θα συμπληρώνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τόσο του ιδίου όσο και του ενοικιαστή, καθώς και τον ΑΦΜ τους. Από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτων υποβληθεί στη ΓΓΠΣ και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να εκτυπώνει το αντίγραφο υποβολής μισθωτηρίου και να το δίνει στον ενοικιαστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δυνατότητα εκχώρησης ενοικίων αφορά την οικονομική χρήση του 2014 και όχι το 2013. Για το προηγούμενο έτος, τα ενοίκια τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, με απλή έγγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη στην εφορία του.