ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ενεργειακό κόστος πλήττει τις εξαγωγές

Το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει και τις εξαγωγές, που βαίνουν πλέον μειούμενες τους τελευταίους μήνες. Οσες βιομηχανίες έχουν παραγωγικές μονάδες στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με την Ελλάδα, προτιμούν να πραγματοποιούν σε αυτές τις παραγγελίες που δέχονται από έξω. Σε πιο δυσχερή θέση βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εργοστάσια έξω από τα σύνορα της χώρας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα υποχρεώνονται να απορρίπτουν παραγγελίες, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος. Εκτός από κύρια αιτία της κάμψης των εξαγωγών, το υψηλό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τη ρευστότητα, λειτουργεί αρνητικά για την προμήθεια πρώτων υλών και τις δαπάνες για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ή καμπάνιες προώθησης των ελληνικών προϊόντων.