ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιωμένο τελικά το εφάπαξ για τους δημόσιους υπαλλήλους

Το μεγάλο «ψαλίδι» στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων απεφεύχθη τελικά μετά τη βελτίωση του μαθηματικού τύπου βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό των δικαιούχων. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το εφάπαξ θα κυμαίνεται μεταξύ 21 έως και 25.000 ευρώ, από 6.500 έως 10.000 ευρώ που θα ίσχυε εάν εφαρμοζόταν το προηγούμενο σχέδιο για το Ταμείο Πρόνοιας του Δημοσίου (ΤΠΔΥ). Το κλειδιά σε αυτόν τον νέο υπολογισμό είναι δύο: Πρώτον, στον μαθηματικό τύπο δεν υπολογίζονται μόνο τα έσοδα του ενός έτους αλλά τα αποθέματα μιας μεγαλύτερης περιόδου 10 ή 15 ετών. Αρα το εφάπαξ θα είναι μεγαλύτερο αλλά θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε λιγότερα άτομα.

Δεύτερον, στην κατανομή του ποσού λαμβάνεται υπόψη ότι οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο θα ακολουθούν φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα δε μετά το 2017 θα μειωθεί δραματικά ο αριθμός των νέων συνταξιούχων.

Το εφάπαξ μπορεί να βελτιώνεται αλλά ο χρόνος αναμονής θα αυξάνεται. Ηδη από την 1.1.2014 το ΤΠΔΥ σταμάτησε να καταβάλει εφάπαξ διότι πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη ένα «τεχνικό» πρόβλημα.