ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την επαναφορά της φορολογικής περαίωσης προτείνει ο Κ. Μίχαλος

tin-epanafora-tis-forologikis-peraiosis-proteinei-o-k-michalos-2001108

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκο και δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, σε υπόμνημά του προς τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά την καθιέρωση ενός νέου, απλού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, ενώ προτείνει περαίωση «όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και όλων των φορολογικών αντικειμένων, όχι με τρόπο χαριστικό, τουλάχιστον του κεφαλαίου, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες που να καλύπτουν το συμφέρον του κράτους αλλά και να παρέχουν κίνητρα στον φορολογούμενο».

Ο κ. Μίχαλος υποστηρίζει στο υπόμνημά του πως με το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα επιτείνονται οι κοινωνικές αδικίες και δημιουργούνται αντικίνητρα για την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, αναφέρει ότι για να δημιουργηθεί ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις:

1. Η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων, αλλά με παράδειγμα και πρότυπο το ίδιο το κράτος.

2. Η δημιουργία ελεγκτικής συνείδησης των φορολογικών ελεγκτών, όπου μέσα από την ίδια τη συμπεριφορά των ελεγκτών θα διδαχθούν και οι φορολογούμενοι, και

3. Η αποκοπή με κάθε τι που αναφέρεται στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μίχαλος υποστήριζε πως θα πρέπει να επανεξεταστούν πολλές επιμέρους διατάξεις. Ειδικότερα, στο υπόμνημά του αναφέρει:

• Θα πρέπει να προχωρήσει, όσο και εάν κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, η διαδικασία περαίωσης όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και όλων των φορολογικών αντικειμένων.

• Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισοδημάτων και των τεκμαρτών εισοδημάτων των φορολογουμένων, όταν η διαφορά αυτή οφείλεται σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων με ευθύνη της πολιτείας και όχι σε αύξηση της περιουσίας με ευθύνη του φορολογουμένου.

• Απαιτείται άμεση τροποποίηση των πρόσφατων ρυθμίσεων που αφορούν τη φορολογική κατοικία.

• Είναι επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των άρθρων που περιορίζουν στο ελάχιστο την αναγνώριση και έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων για τόκους.

• Είναι αναγκαίο να εκλογικευτούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, έτσι ώστε να προστατευτούν οι οικονομικά ασθενέστεροι και ιδιαίτερα οι άνεργοι, ανεξάρτητα αν δικαιούνται ή όχι βοηθήματος ανεργίας.

• Θα πρέπει να γίνουν ριζικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αναφέρονται στα πρόστιμα, στον έλεγχο και γενικότερα στη φορολογική διαδικασία. Το ύψος των προστίμων δεν μπορεί κανείς ούτε καν να το προφέρει. Πόσο μάλλον να το πληρώσει. Μια μικρή καθυστέρηση για χρέος 100 ευρώ τιμωρείται με 1.000 ευρώ. Για μια παράβαση μη έκδοσης 5 αποδείξεων μέχρι 20 ευρώ η μία, το πρόστιμο μπορεί εντέλει να φτάσει ακόμη και τα 10.000 ευρώ. Ομοίως εξοντωτικά και εξωπραγματικά είναι και τα πρόστιμα που προβλέπονται για άλλες παραβάσεις, όπως ανακριβούς δήλωσης, μη υποβολής δήλωσης, μη απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου κ.λπ. Μάλιστα η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάποιας οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτων.