ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ελεύθερους επαγγελματίες

dynatotita-proairetikis-asfalisis-se-deko-trapezes-eleytheroys-epaggelmaties-2001409

Στο τέλος της φθάνει και τυπικά η διαδικασία για την ολοκλήρωση και του συνταξιοδοτικού σκέλους της εθελουσίας εξόδου που εκπόνησαν οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Η διαδικασία καθυστερούσε λόγω της επιβράδυνσης των ρυθμών έκδοσης εγκυκλίων. Εντέλει, χθες δημοσιοποιήθηκε η εγκύκλιος του ΙΚΑΕΤΑΜ που αφορά τη συνέχιση της ασφάλισης των εργαζομένων που συμμετέχουν στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και επιθυμούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι ηλικιακές ή άλλες προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους από τον ασφαλιστικό φορέα. Η πλειοψηφία αφορά ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ με τον νόμο 3655/2008 (ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΑΠ – ΔΕΗ, Εθνικής Τράπεζας, Αγροτικής Τράπεζας).

Τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να αξιοποιήσουν υπό προϋποθέσεις και οι ασφαλισμένοι σε φορείς ελεύθερων επαγγελματιών, όπως προκύπτει από ακόμη δύο εγκυκλίους από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ. Επίσης οι διατάξεις προαιρετικής ασφάλισης ισχύουν και στην περίπτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, συνεχίζοντας προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής σύνταξης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας (εφάπαξ) και ασθένειας.

Αναλυτικότερα, στη νέα εγκύκλιο περί προαιρετικής ασφάλισης εμπίπτουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

• Οσοι συμμετέχουν από 14.11.2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης. • Οσοι εντάχθηκαν πριν από τις

Η πλειοψηφία 14.11.2013, σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου ανεξαρτήτως του εάν προέβλεπαν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης και οι οποίοι είτε έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική είτε υποβάλλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014.

• Οσοι είναι εκτός προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, αλλά έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης ή θα υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014. Σε αυτήν την κατηγορία, οι ασφαλισμένοι πρέπει να καταβάλουν οι ίδιοι μέχρι την 31.1.2014 εφάπαξ το υπολειπόμενο ποσό εισφορών που αναλογεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους.

Επίσης δικαίωμα για προαιρετική ασφάλιση έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στον ασφαλιστικό φορέα. Στις εγκυκλίους του ΟΑΕΕ προβλέπονται τα εξής:

α. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εφόσον:

• Δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και

• Κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΟΑΕΕ τίθενται και οι εξής προϋποθέσεις για τους παλαιούς (έως 31.12.92) ασφαλισμένους.

• Οσοι διέκοψαν την ασφάλισή τους πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πέντε έτη πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από τα οποία ένα τουλάχιστον έτος στον ΟΑΕΕ. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

• Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησή τους. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο ετών, που αρχίζει από τη λήξη της συνταξιοδότησής τους ή μέσα σε προθεσμία ενός έτους που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου.

• Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δέκα έτη πραγματικής ασφάλισης στο ταμείο ή -με συνυπολογισμό χρόνου- σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης.

β. Οι νέοι (από 1.1.93 και μετά) ασφαλισμένοι μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, προαιρετικά, με τις εξής προϋποθέσεις:

• Να έχουν υποβάλει αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.

• Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1.500 ημέρες εργασίας ή πέντε έτη ασφάλισης τουλάχιστον, από τις οποίες 300 ημέρες ή ένα έτος εντός της τελευταίας πενταετίας.

• Να μην υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα.

• Να μην έχουν κριθεί ανάπηροι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.