ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε εισηγμένη συμφερόντων Δ. Κοντομηνά

ereyna-tis-epitropis-kefalaiagoras-se-eisigmeni-symferonton-d-kontomina-2002398

Την εξαγορά της εταιρείας KB Impuls Hellas A.E. αντί 4 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2011 από την εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών Intertech ερευνά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.). Επιπλέον, διερευνούνται δύο ατελέσφορες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cosmoline στην οποία συμμετέχει η Intertech με περίπου 6,5%. Οι αυξήσεις αυτές, αν και δεν τελεσφόρησαν, όπως διαπιστώνει πόρισμα της Ε.Κ., η Intertech μεταβίβασε σημαντικό μέρος των διαθέσιμών της στην εταιρεία, με την προοπτική της συμμετοχής της τελευταίας στις αυξήσεις αυτές.

Σε ό,τι αφορά την ΚΒΙ Ηellas, σύμφωνα με το πόρισμα της Ε.Κ., η Intertech στις 14/1/2011 προκατέβαλε 4 εκατ. ευρώ στην Cosmoline με στόχο την εξαγορά του 100% των μετοχών της KBI. Στη συνέχεια η Cosmoline, στις 14/1 και 17/1/2011, μεταβιβάζει 3,9 εκατ. ευρώ στον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά, έναντι ισόποσης υποχρέωσης που είχε δημιουργήσει η εταιρεία προς τον βασικό της μέτοχο. Σύμφωνα με το πόρισμα της Ε.Κ., «το γεγονός της υπογραφής τού από 13/1/2011 προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών και της από 14/1/2011 προκαταβολής του συνολικού τιμήματος στην Cosmoline, που ανήκε κατά συνολικό ποσοστό 93% του μετοχικού της κεφαλαίου στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά (ο οποίος ήταν συγχρόνως και πρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής), θεωρούμε ότι δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ των συμφερόντων της Intertech και αυτών του κ. Δημητρίου Κοντομηνά, προέδρου του Δ.Σ. αυτής». Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της Intertech ενέκρινε σε απαρτία το προσύμφωνο αυτό στις 30/3/2011 ενώ η γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε την αντίστοιχη απόφαση στις 30/6/2011.

Σύμφωνα με το πόρισμα μελέτης της Ελληνικής Ελεγκτικής Α.Ε., με ημερομηνία 11/1/2011, η KBI αποτιμάται κοντά στα 5,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο στη 1/6/2012 σε μελέτη της Deloitte η αξία της εταιρείας εκτιμάται σε 3,35 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό, η Cosmoline δεσμεύεται να επιστρέψει στην Intertech περίπου 650.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Cosmoline, η Intertech -σύμφωνα με το πόρισμα της Ε.Κ.- μεταβιβάζει στην Cosmoline σε διαφορετικά διαστήματα πάνω από 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει στις δύο ατελέσφορες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία. Μάλιστα, τα ποσά που μεταβιβάζονται είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν στη μειοψηφική συμμετοχή (6,5%) της Intertech στην Cosmoline.

Η πρώτη μεταβίβαση αφορά 4,5 εκατ. ευρώ και έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2010 με στόχο η Intertech να συμμετάσχει στην αύξηση του μ.κ. της Cosmoline ύψους 20 εκατ. ευρώ, που ήταν προγραμματισμένη για 15/12/2010.

Τελικά η αύξηση αυτή δεν υλοποιείται, αφού κανένας άλλος μέτοχος δεν καταβάλλει τα αναλογούντα κεφάλαια. Ετσι η Cosmoline επιστρέφει στις 31/12/2010 τα 4,5 εκατ. ευρώ στην Intertech.

H δεύτερη, επίσης ατελέσφορη, αύξηση του μ.κ. στην Cosmoline, ύψους 8,5 εκατ. ευρώ προγραμματίζεται για τις 30/6/2011. Προς τον σκοπό αυτό, η Intertech για άλλη μία φορά προβαίνει από 17/2/2011 σε τμηματικές καταβολές κεφαλαίων προς την Cosmoline με αποτέλεσμα «το υψηλότερο συσσωρευτικό υπόλοιπο των σχετικών λογαριασμών της αύξησης να ανέρχεται στο ποσό των 5,46 εκατ. ευρώ». Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Ε.Κ., τα ποσά μεταφέρονταν αυθημερόν στη ΔΕΚΜΟ Α.Ε., προσωπική εταιρεία του κ. Κοντομηνά. «Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών της Cosmoline διαπιστώθηκε ότι την περίοδο 25/2-28/4/2011 τα κεφάλαια που καταβάλλονταν από την Intertech μεταφέρονταν αυθημερόν σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., προκειμένου η ΔΕΜΚΟ να καλύψει υποχρεώσεις κατά την ίδια περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα της Ε.Κ.