ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 603 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του 2013

23s19pr
euroxartonomismata--2

Στα 603 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2013, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που παρουσίασε χθες το υπουργείο Οικονομικών, ενώ το έλλειμμα μειώθηκε στα 5,44 δισ. ευρώ από 15,68 δισ. ευρώ που ήταν το 2012.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,018 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 224 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του αναθεωρημένου στόχου. Η εν λόγω υστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά τον μήνα Δεκέμβριο, τα οποία ήταν μειωμένα κατά 550 εκατ. ευρώ ή 76,1% έναντι του στόχου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

Από τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, τα φορολογικά έσοδα για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία ανήλθαν στο επίπεδο των στόχων, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες πήγαν καλύτερα από τις προβλέψεις και διαμορφώθηκαν στα 44,1 δισ. ευρώ, 800 εκατ. χαμηλότερα σε σχέση με τον στόχο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομιών τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,42 δισ. ευρώ, 317 εκατ. ευρώ ή 0,7% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.614 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στις μεγαλύτερες εισπράξεις από:

• Τους φόρους περιουσίας κατά 207 εκατ. ευρώ ή 7,4%.
• Τους άμεσους φόρους ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών) κατά 136 εκατ. ευρώ ή 5,1%.
• Τον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 336 εκατ. ευρώ ή 3,2%.
• Τα τέλη κυκλοφορίας κατά 83 εκατ. ευρώ ή 7,5%.
• Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 104 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

Αντίθετα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων παρουσίασαν υστέρηση κατά 100 εκατ. ευρώ (4,3%) και 49 εκατ. ευρώ (1,1%) αντίστοιχα. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τελικά στα 3,1 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 204 εκατ. ευρώ ή 7% το στόχο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 58,46 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 868 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,81 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 868 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (44.831 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ ή 8,8% υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ.