ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οξυγόνο ρευστότητας για τις επιχειρήσεις οι ομολογιακές εκδόσεις

oxygono-reystotitas-gia-tis-epicheiriseis-oi-omologiakes-ekdoseis-2003265

Εξοδο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ετοιμάζουν δεκάδες ελληνικές, μεγάλες και μικρότερες, επιχειρήσεις, καθώς αναζητούν είτε να αναχρηματοδοτήσουν υποχρεώσεις τους είτε να εξασφαλίσουν κεφάλαια για τη δραστηριότητά τους. Κλειδί για την επιτυχή έκβαση αυτών των κινήσεων αναδεικνύεται η διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος των ξένων για ανάληψη ρίσκου.

Ενδιαφέρον, το οποίο αυτή την περίοδο έχει αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού για τις εκδόσεις υψηλών αποδόσεων ή high yield, όπως ονομάζονται, ευρωπαϊκών ομίλων, κοντά στο 4,8%, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America Merrill Lynch. Με αποκορύφωμα το 2013, τα τελευταία λίγα χρόνια ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντλήσει από τις ομολογιακές αγορές κεφάλαια που αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την deal logic που παρακολουθεί την αγορά.

Το σχεδόν 50% του παραπάνω ποσού αντλήθηκε πέρυσι. Μεταξύ των ελληνικών ομίλων περιλαμβάνονται ο ΟΤΕ, ο Τιτάν, η Frigoglass, η ΦΑΓΕ, η Intralot, η Emma Delta, η S&B, τα ΕΛΠΕ και άλλοι. Την πρόσβαση στις ομολογιακές αγορές ευνοεί τόσο η υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων όσο και η γενικότερη τάση στην Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από την αποκλιμάκωση του τραπεζικού δανεισμού και τη στροφή προς τον ομολογιακό, με δεδομένη την περιορισμένη πιστοδοτική δυνατότητα του τραπεζικού κλάδου. Η άντληση ρευστότητας υπό τη μορφή δανειακών κεφαλαίων μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολογιακών τίτλων στις διεθνείς χρηματαγορές έχει υποδειχθεί άλλωστε ως εναλλακτική του τραπεζικού δανεισμού και από την Τράπεζα της Ελλάδος στην προ ημερών δημοσιευθείσα ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική.

Σε αυτό το περιβάλλον, την πόρτα των κεφαλαιαγορών ετοιμάζονται ή εξετάζουν να χτυπήσουν με σημαντικού ύψους εκδόσεις, μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ, η Jumbo, ο ΟΠΑΠ, ο Μυτιληναίος, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, όπως η Γιούλα. Καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση των διοικήσεων θα είναι ασφαλώς το ύψος του επιτοκίου που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν, όπως και η πιστοληπτική αξιολόγηση, και βέβαια το timing σε σχέση με το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Η ΔΕΗ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει το ενδεχόμενο για έκδοση της τάξης των 300 έως 500 εκατ. ευρώ, πιθανότατα προς τα τέλη Μαρτίου. Η Jumbo κινείται επίσης προς αυτή την κατεύθυνση και η διοίκηση θα ζητήσει στη γενική συνέλευση της 12ης Φεβρουαρίου από τους μετόχους τη λήψη ειδικής απόφασης για τη μεταβίβαση στο Δ.Σ. του δικαιώματος έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.

Το νέο management του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, φέρεται να διερευνά και αυτό την πιθανότητα, ενώ από τον όμιλο Μυτιληναίου σημειώνεται πως μια τέτοια απόφαση θα ληφθεί μόνον εφόσον το επίπεδο του επιτοκίου κριθεί ιδιαίτερα ελκυστικό καθώς δεν υφίσταται καμία ανάγκη αναχρηματοδότησης. Τέλος, την ομολογιακή αγορά κοιτούν και ελληνικές τράπεζες, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος άντλησης των κεφαλαίων θα είναι ανταγωνιστικό, κάτι που έχουν επισημάνει οι διοικήσεις τους.