Τράπεζες: Έμφαση στη στεγαστική πίστη

Τράπεζες: Έμφαση στη στεγαστική πίστη

2' 31" χρόνος ανάγνωσης

Η στεγαστική πίστη θα είναι ένας από τους τομείς που θα δώσει έμφαση το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στη διάρκεια του 2014 αλλά και την επομένη χρονιά.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της στεγαστικής πίστης γνώρισαν ιστορική πτώση λόγω των συνεπειών της κρίσης και υποχώρησαν σε αρνητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, από τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που ξεπέρασαν και το 25% σε ετήσια βάση στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα νέα δάνεια στον τομέα της στεγαστικής πίστης σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος κυμάνθηκαν μόλις γύρω στα 150 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι σε αριθμό δόθηκαν περίπου 2.500 δάνεια, όσα περίπου δινόντουσαν σε μια εβδομάδα την «χρυσή εποχή». Για το 2014 οι τράπεζες προγραμματίζουν να διοχετεύσουν στην αγορά πολλά περισσότερα κεφάλαια στην στεγαστική πίστη.

Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει να χορηγήσει νέα στεγαστικά δάνεια το 2014 που θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ. Ανάλογες κινήσεις σχεδιάζουν και όλες οι υπόλοιπες τράπεζες.

Οι τράπεζες, στη διάρκεια της κρίσης, στον τομέα της στεγαστικής πίστης επικέντρωσαν την προσοχή τους, σχεδόν αποκλειστικά, στις ρυθμίσεις δανείων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αποπληρωμή τους, με αποτέλεσμα σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος να έχουν πλέον ρυθμιστεί πάνω από 250 χιλιάδες στεγαστικά δάνεια ποσού 18 δισ. ευρώ.

Στόχος των τραπεζών είναι πλέον να δώσουν έμφαση στη δανειοδότηση των νοικοκυριών που χαρακτηρίζονται από υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία και βρίσκονται σε αναζήτηση αγοράς νέας κατοικίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών για τα επόμενα χρόνια προβλέπουν αυξημένα ποσά για τη χρηματοδότηση των αναγκών των νοικοκυριών στην στεγαστική πίστη.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται ξανά ρυθμοί ανάπτυξης αντίστοιχοι εκείνων που γνώρισε η στεγαστική πίστη τα χρόνια πριν την κρίση, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν οι τραπεζικά στελέχη, ανοίγουν ξανά οι χρηματοδοτικοί κρουνοί για την ικανοποίηση των αναγκών των νοικοκυριών.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που έχει μεταβληθεί στην στεγαστική πίστη, σε σχέση με την προ κρίσης εποχή και θα πρέπει να γνωρίζουν τα νοικοκυριά είναι ότι οι τράπεζες δεν θα δίνουν πλέον δάνεια για το 100% του ποσού που απαιτείται για την αγορά του σπιτιού. Η ιδία συμμετοχή των πελατών πρέπει να είναι στο 25% με 30% της αξίας αγοράς της κατοικίας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας λαμβάνονται υπόψη μόνον τα επίσημα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ πριν την κρίση σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε άτυπη αξιολόγηση και εισοδημάτων που δεν είχαν δηλωθεί.

Έμφαση δίνεται και στην συνολική σχέση που διατηρεί ο πελάτης με την τράπεζα του, ενώ θετικά αξιολογείται και το γεγονός της ύπαρξης καταθέσεων.

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει το κριτήριο ότι η συνολική δανειακή επιβάρυνση σε μηνιαία δόση δεν θα πρέπει να πάνω από το 30% με 35% του εισοδήματος.

Ένα αισιόδοξο στοιχείο για την ανάπτυξη της αγοράς της στεγαστικής πίστης και κατ' επέκταση της αγοράς των ακινήτων αποτελούν και οι εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια θα εξακολουθήσουν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το euribor τριμήνου κινείται στο 0,30% και σε αυτό προστίθεται και το περιθώριο ανάλογα με την πιστοληπτική αξιολόγηση.