ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες οι βασικές προκλήσεις που απειλούν τις ελληνικές τράπεζες

Ποιες οι βασικές προκλήσεις που απειλούν τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει έως τώρα να αντέξουν στον αρνητικό αντίκτυπο από την πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν. Βασικό παράγοντα αβεβαιότητας αποτελούν τα δάνεια, ύψους 18 δισ. ευρώ που είναι σε αναστολή πληρωμών, μόλις εκπνεύσει η περίοδος χάριτος, επισημαίνει η DBRS Morningstar σε έκθεσή της. Ο οίκος αναμένει υψηλές επιβαρύνσεις λόγω επισφαλειών(impairment charges) και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο αντίκτυπος από την επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού είναι ήδη εμφανής στα οικονομικά αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς. Οι επιπτώσεις ήταν φανερές στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κυρίως μέσω των υψηλών επιβαρύνσεων λόγω επισφαλειών, αναφέρει η DBRS στην έκθεσή της. Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού παρέμειναν ανεπηρέαστοι, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα διάφορα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα στήριξης , καθώς και από την ευνοϊκή μεταχείριση των δανειοληπτών που έχουν επηρεασθεί από την πανδημία, εξηγεί η DBRS. «Παρ’ όλα αυτά, τα δάνεια ύψους 18 δισ. ευρώ που βρίσκονται από τα τέλη Ιουνίου σε καθεστώς αναστολής δόσεων(moratoria) δημιουργούν δυνητικούς κινδύνους για τις τράπεζες, δεδομένης της αβεβαιότητας όσον αφορά τις επιδόσεις αυτών των δανείων μόλις εκπνεύσει η περίοδος χάριτος», σημειώνει η DBRS.

Ο οίκος προβλέπει ότι οι επιβαρύνσεις λόγω επισφαλειών θα παραμείνουν υψηλές έως το τέλος του έτους. Έχοντας ως στήριγμα τα κέρδη από συναλλαγές και τα έσοδα από προμήθειες, οι ελληνικές τράπεζες επέδειξαν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικότητα στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτό, τονίζει η DBRS, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση στο κόστος, αντιστάθμισε τον αντίκτυπο από τις υψηλές επιβαρύνσεις κατά τους πρώτους έξι μήνες.

Όσον αφορά τα επισφαλή δάνεια, τα προγράμματα τιτλοποιήσεων από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες –η τιτλοποίηση «Cairo» της Eurobank, το project «Galaxy» της Alpha, το «Icon» της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και τα χαρτοφυλάκια «Iris» και Phoenix» της Πειραιώς- εάν ολοκληρωθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2020 θα μειώσουν το απόθεμα μη-εξυπηρετούμενων εκθέσεων(NPEs) περισσότερο από 20 δισ. ευρώ στη διάρκεια του 2020, σε σύνολο «κόκκινων» δανείων περίπου 67 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019. «Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι το ρίσκο εκτέλεσης είναι υψηλότερο για τις συναλλαγές όπου δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία, δεδομένων των συνθηκών μεταβλητότητας στις αγορές, συν το γεγονός ότι οι αβέβαιες μακροοοικονομικές συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις αποτιμήσεις», εκτιμά η DBRS.