ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

pos-tha-rythmistoyn-oi-ofeiles-pros-ta-asfalistika-tameia-561138403

Ρύθμιση-ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι είτε είχαν ενταχθεί σε κάποια παλαιά ρύθμιση, την οποία έχασαν εξαιτίας της βαριάς σκιάς που έριξε στην ελληνική οικονομία η πανδημίας της COVID-19, είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εν μέσω υγειονομικής κρίσης, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Η «Κ» παρουσιάζει την παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας και να ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών, και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως τον Απρίλιο του 2021. Και δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες, αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες να εντάξουν τις εισφορές αυτές σε ρύθμιση 24 έντοκων ή 12 άτοκων δόσεων. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έως τις 31 Ιουλίου 2021. Η κατώτερη δόση ορίζεται στα 50 ευρώ. Το δεύτερο αφορά την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων, κατά κύριο λόγο αυτής των έως 120 δόσεων, για όσους έχασαν πάνω από 2 δόσεις και βγήκαν εκτός ρύθμισης. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η πληρωμή μιας δόσης έως το τέλος Νοεμβρίου και, χωρίς άλλες ενέργειες, η ρύθμιση θα παραταθεί για όσους μήνες εκκρεμούν οι πληρωμές. Μιλώντας στην «Κ», ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης ξεκαθαρίζει ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από τι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού κι έχει στόχο να ανακουφίσει τον κόσμο που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, καθώς κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας είναι σταθερά προσανατολισμένοι στη στήριξη της αγοράς, στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και στην προστασία του κόσμου της εργασίας και των επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση 24 μηνιαίων δόσεων, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 50 ευρώ.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, έως τις 31/7/2021. Οι βασικές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν θα κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τόκο 2,5% (σε ετήσια βάση), από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση.

Προσοχή όμως. Εάν η ρύθμιση γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, δεν επιβαρύνεται με τόκο. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, που θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.

Η ρύθμιση θα «χάνεται» εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις.Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, θα χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ενώ θα αναστέλλονται η ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη καθώς και η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί. Βέβαια, όπως και σε κάθε άλλη ρύθμιση, η απώλειά της θα έχει τις εξής συνέπειες:

α) Απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

β) Μετατροπή ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.

Δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τις 120 δόσεις

Με στόχο την επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών, τις οποίες εξυπηρετούσαν πριν από την κρίση, έχασαν όμως κάποιες δόσεις εντός του καλοκαιριού, το υπουργείο προωθεί επίσης διάταξη με την οποία χιλιάδες ασφαλισμένοι θα μπορούν να επανενταχθούν, άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, στις χαμένες ρυθμίσεις. Η διάταξη που παρουσιάζει η «Κ» και θα κατατεθεί στη Βουλή ορίζει τα εξής:

– Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, οι οποίοι έχασαν τουλάχιστον 2 δόσεις κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020 και βγήκαν εκτός, μπορούν να επανενταχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

– Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.