ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: «Αναλφάβητοι» ψηφιακά εννέα στους δέκα εργαζόμενους

Βρετανία: «Αναλφάβητοι» ψηφιακά εννέα στους δέκα εργαζόμενους

Eννέα στους δέκα εργαζομένους στη Βρετανία στερούνται των βασικών δεξιοτήτων που θα χρειασθούν την επόμενη δεκαετία ώστε να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, ένα συμπέρασμα που αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η βρετανική οικονομία εν μέσω της πανδημίας Covid-19 και του Brexit.

Περίπου 30 εκατ. εργαζόμενοι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να αντεπεξέλθουν στις επαγγελματικές προκλήσεις του 2030, σύφωνα με ανάλυση της McKinsey, ενώ ήδη εννέα στους δέκα εργοδότες δυσκολεύονται να προσλάβουν εργαζομένους με τα απαραίτητα προσόντα.

Η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για τις επιχειρήσεις να παρέμβουν με επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων, ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα. Σε περίπου τα τρία-τέταρτα των περιπτώσεων, θα είναι προς όφελος του εργοδότη, ενώ η αποτελεσματική ενίσχυση δεξιοτήτων θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και κατά 12%, αναφέρεται στην έκθεση.

Οι εργαζόμενοι σε θέσεις χαμηλών δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο απώλειας εργασίας εξαιτίας της αυτοματοποίησης, ενώ παράλληλα έχουν 40% χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο από ότι οι εργαζόμενοι υψηλών δεξιοτήτων. Παράλληλα, σχεδόν το ήμισυ των εργαζομένων που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες στη Βρετανία δεν έχουν λάβει κάποιας μορφής επιμόρφωση από τότε που τελείωσαν το σχολείο, όπως προκύπτει από την έκθεση.