ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως αύριο η επανένταξη στις 120 δόσεις

Προϋπόθεση η καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου – Βήμα βήμα η αίτηση

Έως αύριο η επανένταξη  στις 120 δόσεις

Προθεσμία μέχρι και αύριο έχουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις προκειμένου να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100-120 δόσεων καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τη δόση του Δεκεμβρίου. Οι δόσεις που χάθηκαν και συγκεκριμένα του διαστήματος Μαρτίου – Νοεμβρίου θα προστεθούν στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης ως υπεράριθμες. Για να επανενταχθούν οι φορολογούμενοι στις παλιές ρυθμίσεις θα πρέπει μέχρι αύριο να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport της ΑΑΔΕ αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να πληρώσουν τη δόση του Δεκεμβρίου μέσω web banking.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:

1. Οι οφειλέτες οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία και έχασαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους σε 100 ή και 120 δόσεις μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Η αίτηση επανένταξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή εφαρμογή mybusinessSupport.

2. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020. Από αυτές, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει τις ρυθμίσεις για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.

3. Οσοι αποφασίσουν να επανενταχθούν θα πρέπει να δηλώνουν στην αίτηση ότι:

α) Είναι πληγέντες από την πανδημία, δηλαδή ότι έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 

β) Απώλεσαν ρύθμιση εντός του χρονικού διαστήματος Μαρτίου έως και Νοεμβρίου 2020.

γ) Εχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας.

4. Η επανένταξη στη ρύθμιση πραγματοποιείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 31.12.2020. 

5. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην εφορία ή στα ελεγκτικά κέντρα, της οποίας ο προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, κατά περίπτωση.

6. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία αίτησης επανένταξης υφίστανται τυχόν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες, ο οφειλέτης πρέπει, πριν από την υποβολή αίτησης επανένταξης στη ρύθμιση, να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές.

7. Επισημαίνεται ότι, δεδομένου πως οι ρυθμίσεις αυτές κατά τη στιγμή της καταβολής της δόσης δεν είναι ενεργές, δεν είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο Taxisnet αλλά μπορεί να εξοφληθεί με τη χρήση της ταυτότητας ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ) μέσω web banking. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ελέγχει περιοδικά την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις.