ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

‘Εως 15 Ιανουαρίου υποβολή αιτήσεων για οικογενειακό επίδομα

‘Εως 15 Ιανουαρίου υποβολή αιτήσεων για οικογενειακό επίδομα

Προθεσμία έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 έχουν οι γονείς, δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει ανοίξει για τελευταία φορά, όσον αφορά το 2020. 

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το 2020 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της. Μετά τις 15/1/2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος 2020.

Οσο για το 2021, ήδη με υπουργική απόφαση ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους 1,070 δισ. ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος παιδιού.  

H νέα αίτηση Α21 θα ξεκινήσει όπως ισχύει, από τον Μάρτιο του νέου έτους και θα διαρκέσει έως και τις 15 Ιανουαρίου του 2022. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρισης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές.

Το επίδομα παιδιού το δικαιούται κάποιος γονέας, από τον επόμενο μήνα της γέννησης του παιδιού και μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:

α) Πρώτη κατηγορία: έως 6.000 ευρώ.

β) Δεύτερη κατηγορία:  6.001 – 10.000 ευρώ.

γ) Τρίτη κατηγορία: 10.001 – 15.000 ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 70 ευρώ για το δεύτερο, και άλλα 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε επιπλέον των 3 παιδιών. Για τη δεύτερη κατηγορία, 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 42 για το δεύτερο και 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Τέλος, για την τρίτη κατηγορία 28 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 28 ευρώ για το δεύτερο και επιπλέον 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.