ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις επιδότησης θερμαντικών σωμάτων

Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις επιδότησης θερμαντικών σωμάτων

Την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης που ενδιαφέρονται να λάβουν επιδότηση για θερμαντικά σώματα (σόμπες) για τους εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, προβλέπεται ενίσχυση για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://heating-devices.mindev.gov.gr. πρόκειται να ανοίξει στις 3 μ.μ. τη Δευτέρα, ενώ ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η 4η Μαρτίου 2021 και ώρα 5 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

• 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10).

• 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20).

• 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).

Η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή μπορούν να τη λάβουν όσες επιχειρήσεις έχουν προμηθευτεί και έχουν αποπληρώσει θερμαντικά σώματα από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.

Η σχετική δαπάνη πρέπει να έχει εγγραφεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Η επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου, των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (δήμους, λιμενικά ταμεία, ΕΟΤ), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.