ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3 ευρώ μηνιαίως το ανταποδοτικό τέλος για τη ΝΕΡΙΤ

Το ανταποδοτικό τέλος ισχύει από 1.1.2014 μετά από σχετική εισήγηση
του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού του
ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος για το
2014 έχουν προϋπολογιστεί στα 191 εκ. ευρώ από τα οποία τα 101 εκ.
καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Η εταιρεία θα
συνεισφέρει 91,4 εκ. στο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού
προϋπολογισμού για το 2014.

Το 2012, το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ήταν 245 εκ. ευρώ και τα
συνολικά έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος περίπου 300 εκ.