ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

’ντληση 1,6 δισ. ευρώ με 6μηνα έντοκα γραμμάτια

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων προχώρησε
σήμερα, Τρίτη, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
αντλώντας το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο
4,10%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,592 δισ. ευρώ, πού
υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,07 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών
αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η
Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού,
καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών
αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές
ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9
Ιανουαρίου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται
προμήθεια.


kathimerini.gr