ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Δεν κρύβονται δαπάνες «κάτω από το χαλί» για να ωραιοποιηθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα

Δεν κρύβονται δαπάνες «κάτω από το χαλί» για να ωραιοποιηθεί το
δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών και τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η δημιουργία νέων
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, πλην επιστροφών φόρων, στο 2013,
οφείλεται κυρίως στον ΕΟΠΥΥ και κατά μικρότερο ποσοστό σε άλλους
φορείς (ΤΠΔΥ, Νοσοκομεία, ΟΤΑ και Υπουργεία).

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα
σχετικά με τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να
βελτιωθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ανακοίνωσε τα εξής:

1. Το πρωτογενές πλεόνασμα σε δημοσιονομική βάση, το οποίο αποτελεί
και το κριτήριο επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του
Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, περιλαμβάνει ούτως ή άλλως και
τις επιδράσεις από τις μεταβολές των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Συνεπώς, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση, που επηρεάζεται
από τις εξοφλήσεις ή μη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, διορθώνεται
από τις αντίστοιχες μεταβολές του αποθέματος (stock) των απλήρωτων
υποχρεώσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα σε
δημοσιονομική βάση. Σημειώνεται, για μια ακόμα φορά, ότι το
πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι ουδέτερο,
από δημοσιονομική άποψη, και δεν επηρεάζει το πρωτογενές αποτέλεσμα
σε δημοσιονομική βάση (το επηρεάζει όμως σε ταμειακή βάση).

2. Σύμφωνα με το Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης για το Νοέμβριο του
2013, το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 31.12.2012
ανήρχετο σε 8.971 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 8.247 εκατ. ευρώ
υποχρεώσεις σε τρίτους και 724 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές
φόρων).

Στο τέλος Νοεμβρίου 2013 το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
ανήρχετο σε 5.858 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 5.401 εκατ. ευρώ
υποχρεώσεις σε τρίτους και 457 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές
φόρων). Συνεπώς, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί κατά
35% από το τέλος του 2012 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013.

3. Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα μειωθεί περαιτέρω:

– Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, το
Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας αποπληρωμής
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι και το Δεκέμβριο του 2013, έχει
ολοκληρώσει, μέσω της ειδικής πίστωσης ύψους 8 δισ. ευρώ, τη
χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, έχει ήδη μεταβιβαστεί προς τους φορείς το 85% των συνολικών
πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων.

Μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό των τελικών πληρωμών ανέρχεται,
περίπου, στα 6,2 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων
του ΑΕΠ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική
οικονομία.

– Επιπρόσθετα, εντός του Δεκεμβρίου 2013, μεταφέρθηκαν από το
αποθεματικό του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τα Νοσοκομεία επιπλέον
πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα βελτιώσει τα τελικά
οικονομικά τους αποτελέσματα.

– Οι μεταβιβάσεις αυτές, που συντελέστηκαν εντός του Δεκεμβρίου
2013, θα αποτυπωθούν στο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης για το Δεκέμβριο
του 2013, το οποίο θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα (Φεβρουάριος
2013).

Συνεπώς, η μείωση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα είναι
ακόμη μεγαλύτερη.

4. Σημειώνεται ότι, επειδή μεγάλος όγκος πληρωμών πραγματοποιείται
εντός του μηνός Δεκεμβρίου, θα πρέπει να αναμένονται τα τελικά
αποτελέσματα του έτους προκειμένου να είναι συγκρίσιμα τα
στοιχεία.

5. Ωστόσο, παρά την ικανοποιητική εξέλιξη της διαδικασίας,
ορισμένοι φορείς συνεχίζουν να σωρεύουν νέες ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

Η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, πλην επιστροφών φόρων,
στο 2013, οφείλεται κυρίως στον ΕΟΠΥΥ και κατά μικρότερο ποσοστό σε
άλλους φορείς (ΤΠΔΥ, Νοσοκομεία, ΟΤΑ και Υπουργεία).

Όμως, η ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων, μέσω της διαδικασίας
claw-back και rebate, θα αυξήσει τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ και κατ’
επέκταση θα βελτιώσει και τα τελικά οικονομικά αποτελέσματά
του.

6. Είναι αυτονόητο ότι η προσπάθεια αποτελεσματικότερης
αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών, συνεχίζεται και εντείνεται, ενώ
έχει υπάρξει και χρονική επέκταση του προγράμματος αποπληρωμής
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσα στο 2014.

7. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση για το ύψος των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων στο τέλος του 2013 έχει συνυπολογιστεί και
ενσωματώνεται στις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πρωτογενούς
αποτελέσματος του 2013, όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κρατικό
Προϋπολογισμό 2014. Δηλαδή δεν κρύβονται δαπάνες «κάτω από το χαλί»
για να ωραιοποιηθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.