ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιοχάνες Χαν: Η «έξυπνη εξειδίκευση» θα «ξεκλειδώσει» την χρηματοδότηση του ΣΕΣ

Για «ενθαρρυντικές προοπτικές» της ελληνικής οικονομίας γίνεται
λόγος και σε σημερινά δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ,
υπογραμμίζοντας την προοπτική επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές
ομολόγων.

Η ανάπτυξη «στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης» από την πλευρά των
ελληνικών περιφερειών αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση της
χρηματοδότησης, των δισεκατομμυρίων ευρώ του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης (ΣΕΣ), αποσαφήνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής Γιοχάνες Χαν, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον
περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό. Όπως εξήγησε ο Ευρωπαίος
επίτροπος, η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 αφορά στην
ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της
επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Χαν επαίνεσε την αξιοσημείωτη πρόοδο της Περιφέρειας Αττικής
στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, τόνισε ότι πλέον στόχος των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κι αυτό, σημείωσε,
δεν γίνεται με χρηματοδοτήσεις υποδομών. Γίνεται με τη
χρηματοδότηση τρόπων και μέσων προώθησης και υποκίνησης της
οικονομίας. Ως τυπικό παράδειγμα, ο κοινοτικός επίτροπος ανάφερε
την προώθηση της έρευνας και τη χρήση των αποτελεσμάτων της στις
επιχειρήσεις, τη στενή διασύνδεση, δηλαδή, έρευνας και
επιχειρηματικής δραστηριότητας, κάτι που -όπως σημείωσε- η
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι αποτελεί
ζητούμενο, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τους
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επαγγελματικών
ενώσεων.

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Χαν σημείωσε ότι θα πρέπει
να γίνει προσπάθεια εντοπισμού των τομέων στους οποίους χρειάζονται
επενδύσεις και τόνισε ότι περίπου 450 εκατ. ευρώ προορίζονται για
επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τεχνολογίας,
εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την
αποδέσμευση και αξιοποίηση αυτών των χρημάτων είναι να υποβληθεί
από την Περιφέρεια Αττικής μια «στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης».

Ως παράδειγμα πρακτικής έξυπνης εξειδίκευσης ανέφερε το
«εκκολαπτήριο» -τη «θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων που έχει
δημιουργήσει για την Ελλάδα η ολλανδική πρεσβεία. Συγκεκριμένα, η
ολλανδική πρεσβεία στη χώρα μας έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με
εταιρείες και πανεπιστήμια, το «Orange Grove Athens» που προσφέρει
φιλοξενία, ευρύ δίκτυο επαφών και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε
Έλληνες και Ολλανδούς νέους επιχειρηματίες που θέλουν είτε να
ξεκινήσουν, είτε να επεκτείνουν, τις δραστηριότητές τους στην
Ελλάδα.

Όπως εξήγησε ο κ. Χαν, το κριτήριο για την έγκριση αιτήσεων σε
προγράμματα θα αποτελεί ο καινοτόμος χαρακτήρας τους. «Η ποιότητα
μιας αίτησης θα οδηγήσει στην έγκρισή της ή μη» τόνισε. Αλλά
παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και περιφερειακά προβλήματα που ανακόπτουν
τις επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες, όπως οι απαιτήσεις των
τραπεζών, η έλλειψη εμπιστοσύνης από επιχειρήσεις, η δυσκολία
χορήγησης δανείων κ.ά.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε
ότι η αλλαγή στην πολιτική συνοχής -από τη δημιουργία υποδομών,
στην καινοτομία, την έρευνα και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας- απαιτεί και αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Από το
ΣΕΣ προβλέπονται για το ΠΕΠ Αττικής 1,47 δισ. ευρώ, που
συμπεριλαμβάνουν και τους πόρους από το Ταμείο Συνοχής. Αυτοί,
είπε, κατανέμονται με 400 εκατ. για υποδομές σε στερεά και υγρά
απόβλητα, 100 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 150 εκατ.
για στήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, 30 εκατ. για την έρευνα και την καινοτομία, 300 εκατ.
για άυλες κοινωνικές δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, 70 εκατ. για κοινωνικές υποδομές, παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς, 70 εκατ. για υποδομές εκπαίδευσης, 240
εκατ. για μεταφορικές υποδομές (ΜΕΤΡΟ, λιμάνι Πειραιά), 30 εκατ.
για την ψηφιακή σύγκλιση και 80 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων.

Σχετικά με το εν λειτουργία ΠΕΠ, σημείωσε ότι η απορροφητικότητα
έχει φθάσει σε ποσοστό 77% και πως υπολείπονται άλλα δυο χρόνια για
να κλείσει το Πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία. Προτεραιότητα για τα
επόμενα χρόνια, σημείωσε ο κ. Σγουρός, αποτελεί η ολοκλήρωση των
υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και προσέθεσε πως
ειδικά για τις υποδομές στερεών αποβλήτων ο ανταγωνιστικός διάλογος
και για τα τέσσερα εργοστάσια στην Αττική θα έχει ολοκληρωθεί τον
Ιούνιο.